Strona Glowna   O Nas   Kontakt
Informacje dla sprzedajacych   Informacje dla kupujacych   Katalog Prac Dyplomowych   Ranking sprzedazy

Prace z kategorii: Zarządzanie zasobami ludzkimi (polskie)

L.p.AutorTytuł
Liczba stron
Ocena
Cena
Cena dla studentów
1zastrzeźony"System motywowania pracowników na przykładzie Firmy Centrum Finansowe Agar"78b. dobry599 zł299 zł
2zastrzeźonyAnaliza efektywności systemu oceniania pracowników na przykładzie TP S.A.138b. dobry799 zł399 zł
3zastrzeźonyAnaliza fluktuacji pracowników na rynku ubezpieczeń na przykładzie grupy Allianz Polska w latach 1998-2008121b. dobry799 zł399 zł
4zastrzeźonyAnaliza i ocena ścieżek karier w organizacji91dobry599 zł299 zł
5zastrzeźonyAnaliza i ocena wdrożonego w Banku X Systemu Zarządzania przez Kompetencje90b. dobry399 zł399 zł
6zastrzeźonyAnaliza i ocena zarządzania kapitałem intelektualnym w Rafako152b. dobry799 zł399 zł
7zastrzeźonyAnaliza i ocena zarządzania zasobami ludzkimi w małej firmie na przykładzie firmy XXX68dobry269 zł269 zł
8zastrzeźonyAnaliza porównawcza starego i nowego systemu ocen pracowniczych w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.77b. dobry299 zł299 zł
9zastrzeźonyAnaliza porównawcza zarządzania talentami na wybranych przypadkach62b. dobry199 zł199 zł
10zastrzeźonyAnaliza procesu kadrowego na przykładzie Zespołu Szkół XXX60b. dobry349 zł349 zł
11zastrzeźonyAnaliza sprawozdania finansowego jako podstawa oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa na przykładzie "RUCH" S.A za lata 2005 - 2008115b. dobry399 zł399 zł
12zastrzeźonyAnaliza systemu motywacji do pracy na przykładzie firmy telekomunikacyjnej w Gdańsku86b. dobry269 zł269 zł
13zastrzeźonyAnaliza systemu motywacyjnego pracowników w firmie Maspex Wadowice89b. dobry299 zł299 zł
14zastrzeźonyAnaliza systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy X60b. dobry599 zł299 zł
15zastrzeźonyAnaliza systemu płacowego na podstawie wybranego przedsiębiorstwa118b. dobry799 zł399 zł
16zastrzeźonyAnaliza systemu premiowania na przykładzie Banku Millennium S.A.83b. dobry299 zł299 zł
17zastrzeźonyAnaliza systemu rekrutacji i selekcji pracowników na podstawie wybranego przedsiębiorstwa90b. dobry379 zł379 zł
18zastrzeźonyAnaliza zmian demograficznych w powiecie krośnieńskim w odniesieniu do sytuacji w kraju74b. dobry299 zł299 zł
19zastrzeźonyAspekty komunikacji interpersonalnej w wojsku58b. dobry298 zł298 zł
20zastrzeźonyControlling personalny na przykładzie firmy XXX102b. dobry799 zł399 zł
21zastrzeźonyCzynnik ludzki w zarządzaniu logistycznym na przykładzie firmy PROMET - SERVICE sp. Z O.O.73b. dobry349 zł349 zł
22zastrzeźonyCzynniki warunkujące i sprzyjające efektywności kierowania zasobami ludzkimi73b. dobry599 zł299 zł
23zastrzeźonyDiagnoza i projekt usprawnienia systemu zarządzania zasobami ludzkimi w wybranym przedsiębiorstwie157b. dobry399 zł399 zł
24zastrzeźonyDobór i doskonalenie kadr kierowniczych na przykładzie Banku PKO BP S.A. w Myszkowie89dobry799 zł399 zł
25zastrzeźonyDobór i rekrutacja absolwentów szkół wyższych dla potrzeb przedsiębiorstw działających w powiecie sieradzkim95b. dobry599 zł299 zł
26zastrzeźonyDoskonalenie systemu motywacji pozapłacowej w ośrodku kształcenia w zakresie języka angielskiego XXX101b. dobry399 zł399 zł
27zastrzeźonyDoskonalenie systemu szkoleń pracowniczych na przykładzie Kopalni Soli Kłodawa w Kłodawie109b. dobry299 zł299 zł
28zastrzeźonyEfektywne zarządzanie czasem pracy menedżera na przykładzie firmy Asto79b. dobry599 zł299 zł
29zastrzeźonyGospodarowanie czynnikiem pracy w porcie Szczecin111b. dobry349 zł349 zł
30zastrzeźonyIdentyfikacja czynników wpływających na sukces firmy na przykładzie przedsiębiorstwa rodzinnego68b. dobry299 zł299 zł
31zastrzeźonyIdentyfikacja źródeł konfliktów w organizacji na przykładzie firmy XYZ.60b. dobry349 zł349 zł
32zastrzeźonyIstota rozwoju kompetencji menedżerskich na przykładzie ARiMR66b. dobry299 zł299 zł
33zastrzeźonyKierowanie jako sztuka zarządzania ludźmi na przykładzie firmy MS72dobry249 zł249 zł
34zastrzeźonyKomunikacja w firmie INCO-VERITAS72b. dobry599 zł299 zł
35zastrzeźonyKomunikowanie się jako proces45b. dobry249 zł249 zł
36zastrzeźonyKonflikty w organizacji i ich rozwiązywanie na przykładzie firmy "DOMBUD" w Pile67b. dobry399 zł399 zł
37zastrzeźonyKreatywność pracowników a rozwój polskich firm117b. dobry199 zł199 zł
38zastrzeźonyKształtowanie motywacji pracowników (na przykładzie sklepu United Colors of Benetton Stary Browar w Poznaniu)76b. dobry299 zł299 zł
39PIETRZAK ADAMKształtowanie motywacji zachowań w nowoczesnej firmie85dobry799 zł399 zł
40zastrzeźonyKształtowanie systemu wynagrodzeń pracowników starostwa powiatowego w Krotoszynie106b. dobry599 zł299 zł
41zastrzeźonyKultura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Grudziądzu- próba odniesienia pojęcia169b. dobry299 zł299 zł
42zastrzeźonyMenedżer jako motywator zespołu pracowników na podstawie Grupy Aviva Polska59b. dobry199 zł199 zł
43zastrzeźonyMetody doboru kadry kierowniczej222b. dobry269 zł269 zł
44zastrzeźonyMetody oraz problemy pozyskiwania pracowników w przedsiębiorstwie. Rekrutacja, selekcja oraz adaptacja społeczno-zawodowa91b. dobry399 zł399 zł
45zastrzeźonyMetody zarządzania konfliktem w organizacji60b. dobry299 zł299 zł
46zastrzeźonyMetody zarządzania zespołami pracowniczymi79b. dobry279 zł279 zł
47zastrzeźonyMobbing i molestowanie seksualne w miejscu pracy. Wpływ na osobowość pracownika75dobry799 zł399 zł
48zastrzeźonyMobbing w miejscu pracy na przykładzie organizacji Video World40b. dobry199 zł199 zł
49zastrzeźonyModel kompetencyjny a ocena pracownicza69b. dobry599 zł299 zł
50zastrzeźonyMotywacja i jej stymulacja w zarządzaniu na przykładzie firmy Fiat Auto Poland S.A.72b. dobry599 zł299 zł
51zastrzeźonyMotywacja jako element zarządzania przedsiębiorstwem na przykąłdzie firmy X100b. dobry399 zł399 zł
52zastrzeźonyMotywacja pracownika w firmie XXX45b. dobry249 zł249 zł
53zastrzeźonyMotywacyjne oddziaływanie organizacji na osobowość młodego pracownika64b. dobry269 zł269 zł
54zastrzeźonyMotywowanie do pracy pracowników Biura Centrum Informatyki PKO BP S.A.100b. dobry599 zł299 zł
55zastrzeźonyMotywowanie jako funkcja zarządzania110b. dobry799 zł399 zł
56zastrzeźonyMotywowanie jako funkcja zarządzania na przykładzie firmy handlowej XYZ52dobry349 zł349 zł
57zastrzeźonyMotywowanie personelu do pracy na przykładzie firmy "x" analiza i teoria74b. dobry399 zł399 zł
58zastrzeźonyMotywowanie pracowników jako element zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie PZU85b. dobry599 zł299 zł
59zastrzeźonyMotywowanie pracowników mundurowych na przykładzie Policji113b. dobry299 zł299 zł
60zastrzeźonyMotywowanie pracowników w firmie Microsoft100b. dobry399 zł399 zł
61zastrzeźonyMotywowanie pracowników w Urzędzie Miasta Gorlice73b. dobry199 zł199 zł
62zastrzeźonyMożliwość rozszerzenia wykorzystania bodźców pozaekonomicznych w motywowaniu pracowników (na przykładzie przedsiębiorstwa Paris Galerie)63b. dobry299 zł299 zł
63zastrzeźonyNegocjacje jako sposób rozwiązywania konfliktów61b. dobry289 zł289 zł
64zastrzeźonyNegocjacje-sposób osiągania porozumienia64dobry299 zł299 zł
65zastrzeźonyNiematerialne formy motywowania pracowników42b. dobry169 zł169 zł
66zastrzeźonyNiematerialne formy motywowania pracowników do pracy na przykładzie firmy AXEL SPRINGER KONTAKT115b. dobry349 zł349 zł
67zastrzeźonyNiematerialne sposoby motywowania pracowników na przykładzie firmy X106b. dobry299 zł299 zł
68zastrzeźonyObraz współczesnego menedżera w hotelarstwie90b. dobry299 zł299 zł
69zastrzeźonyObserwacja jako metoda oceny kadry niższego i średniego szczebla zarządzania83b. dobry599 zł299 zł
70zastrzeźonyOcena skuteczności procesu gospodarowania kadrami jako czynnik rozwoju firmy90b. dobry249 zł249 zł
71zastrzeźonyOcena zatrudnienia na podstawie firmy XYZ69dobry599 zł299 zł
72zastrzeźonyOcenianie pracowników jako element podejmowania decyzji personalnych w zarządzaniu Telekomunikacją Polską S.A.78b. dobry399 zł399 zł
73zastrzeźonyOceny pracownicze jako element motywowania108dobry299 zł299 zł
74zastrzeźonyOkresowe oceny pracowników teoria i praktyka na przykładzie firmy N73b. dobry279 zł279 zł
75zastrzeźonyOptymalizacja instrumentów motywacji na przykładzie firmy transportowej60dobry299 zł299 zł
76zastrzeźonyOrganizacja pracy w agencji celnej80b. dobry229 zł229 zł
77zastrzeźonyOrganizacja pracy w małej firmie na przykładzie firmy QElements48b. dobry599 zł599 zł
78zastrzeźonyOsobowościowe i moralne cechy dobrego negocjatora52b. dobry599 zł299 zł
79zastrzeźonyOutplacement jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi87b. dobry799 zł399 zł
80zastrzeźonyPartycypacja załogi w procesie wprowadzania zmian organizacyjnych125b. dobry799 zł399 zł
81zastrzeźonyPłaca jako środek motywacji80b. dobry229 zł229 zł
82zastrzeźonyPłacowe i pozapłacowe motywowanie pracowników. Analiza przypadku Spółki Akcyjnej "Wolny Obszar Gospodarczy"91b. dobry279 zł279 zł
83zastrzeźonyPolityka personalna i systemy motywacyjne na przykładzie przedsiębiorstwa prywatnego87b. dobry299 zł299 zł
84zastrzeźonyPolityka personalna w firmie Lubella S.A.93b. dobry299 zł299 zł
85zastrzeźonyPolityka personalna w strategii funkcjonowania firmy na przykładzie Dawid S Smith Packaging Poland119b. dobry299 zł299 zł
86zastrzeźonyPowiązania rodzinne w administracji publicznej. Etnografia organizacji rządowej82b. dobry299 zł299 zł
87zastrzeźonyPoziom satysfakcji pielęgniarek z pracy zawodowej67b. dobry239 zł239 zł
88zastrzeźonyPozyskiwanie pracowników w nowoczesnych organizacjach124b. dobry299 zł299 zł
89zastrzeźonyPraca jako wartość na podstawie badań przeprowadzonych wśród pracowników dyskontu spożywczego Biedronka.76b. dobry299 zł299 zł
90zastrzeźonyPracownicy jako główny element stanowiący o potencjale firmy turystycznej - procesy motywacyjne pracowników branży turystycznej123b. dobry369 zł369 zł
91zastrzeźonyProblem doboru pracowników w warunkach restrukturyzacji przedsiębiorstwa przemysłu cukrowniczego84b. dobry599 zł299 zł
92zastrzeźonyProblematyka bodźców finansowych i niefinansowych w wynagradzaniu i motywowaniu pracowników76dobry399 zł399 zł
93zastrzeźonyProces rekrutacji i selekcji87b. dobry799 zł399 zł
94zastrzeźonyProfil osobowości pracownika a świadomość zjawiska manipulacji w miejscu pracy88b. dobry289 zł289 zł
95zastrzeźonyProjekt systemu motywacyjnego w oddziale wybranej firmy.96b. dobry399 zł399 zł
96zastrzeźonyPromocja zdrowia w miejscu pracy jako aspekt polityki personalnej58b. dobry599 zł299 zł
97zastrzeźonyPrzywództwo jako czynnik sprawnego zarządzania organizacją i kierowania personelem75b. dobry299 zł299 zł
98zastrzeźonyPsychologiczne uwarunkowania rozmów handlowych72b. dobry399 zł399 zł
99zastrzeźonyRealizowanie funkcji motywacyjnej na przykładzie firmy70b. dobry399 zł399 zł
100zastrzeźonyRekrutacja i dobór jako metod pozyskiwania najlepszych pracowników58b. dobry279 zł279 zł
101zastrzeźonyRekrutacja i selekcja jako podstawa procesu gospodarowania potencjałem ludzkim (na przykładzie Przedsiębiorstwa Budowlano-Instalacyjnego "Bartech" sp. z o.o.)71b. dobry269 zł269 zł
102zastrzeźonyRekrutacja i szkolenie personelu a rozwój organizacji72b. dobry269 zł269 zł
103zastrzeźonyRekrutacja jako element doboru pracowników170b. dobry299 zł299 zł
104zastrzeźonyRekrutacja pracowników w Firmie X34b. dobry245 zł245 zł
105zastrzeźonyRelacje pracownicze w warunkach konfliktu na przykładzie firmy X93b. dobry249 zł249 zł
106zastrzeźonyRestrukturyzacja zatrudnienia na przykładzie firmy X112-599 zł299 zł
107zastrzeźonyRola i znaczenie jednostki samorządowej w procesie pozyskiwania oraz rozdysponowywania finansowych środków europejskich na przykładzie gminy Złocieniec.86dobry399 zł399 zł
108zastrzeźonyRola komunikacji interpersonalnej w handlu40b. dobry189 zł189 zł
109zastrzeźonyRola komunikacji w kierowaniu organizacją68b. dobry299 zł299 zł
110zastrzeźonyRola rekrutacji, selekcji i oceniania w optymalizacji zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie Firmy Rossmann w Poznaniu87b. dobry799 zł399 zł
111CZEKAJSKI MAREKRole menedżera w przedsiębiorstwie82b. dobry799 zł399 zł
112zastrzeźonyRozrachunki pracodawcy z pracownikami z tytułu wynagrodzeń na przykładzie przedsiębiorstwa usługowo-handlowo-produkcyjnego88b. dobry599 zł299 zł
113zastrzeźonySpecyfika zarządzania zasobami ludzkimi w międzynarodowych korporacjach.92b. dobry299 zł299 zł
114zastrzeźonySposoby motywacji oraz możliwości jej wykorzystania w przedsiębiorstwie111b. dobry349 zł349 zł
115zastrzeźonySposoby motywowania ludzi do pracy na przykładzie KGHM Polska Miedź S.A.69b. dobry249 zł249 zł
116zastrzeźonySposoby motywowania pracowników oraz ich wpływ na działalność przedsiębiorstwa na przykładzie huty szkła w Tarnowcu75b. dobry299 zł299 zł
117zastrzeźonyStrategia gospodarowania kadrami jako czynnik rozwoju firmy71b. dobry249 zł249 zł
118zastrzeźonyStyle kierowania pracownikami w przedsiębiorstwie Castorama Gdańsk70b. dobry279 zł279 zł
119zastrzeźonySwoistość zarządzania małym przedsiębiorstwem ze względu na zdolność motywowania pracowników (na przykładzie przedsiębiorstwa Radex-bud)69b. dobry299 zł299 zł
120zastrzeźonySystem motywacji do pracy, finansowe i pozafinansowe czynniki motywacyjne stosowane w prywatnym przedsiębiorstwie działającym na terenie podkrakowskiej wsi99b. dobry299 zł299 zł
121zastrzeźonySystem motywacji w przedsiębiorstwie75-349 zł349 zł
122zastrzeźonySystem motywowania jako składnik zarządzania zasobami ludzkimi w świetle działalności enion s.a. w Tarnowie71b. dobry799 zł399 zł
123zastrzeźonySystem motywowania pracowników na przykładzie Firmy Kronospan60b. dobry299 zł299 zł
124zastrzeźonySystem motywowania w przedsiębiorstwie79-599 zł299 zł
125zastrzeźonySystem planowania zajęć i tras personelu mobilnego na przykładzie firmy edukacyjnej79b. dobry299 zł299 zł
126zastrzeźonySystem szkolenia pracowników na przykładzie firmy farmaceutycznej działającej na rynkach globalnych90dobry349 zł349 zł
127zastrzeźonySystem szkoleń oraz sposoby motywacji pracowników w organizacji na przykładzie firmy telekomunikacyjnej X63b. dobry289 zł289 zł
128zastrzeźonySystemy ocen pracowniczych w organizacji88b. dobry799 zł399 zł
129zastrzeźonySystemy wynagrodzeń a motywacja pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa handlowego w Poznaniu76b. dobry299 zł299 zł
130zastrzeźonySzkolenia - element zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie Instytutu Badawczego Leśnictwa75b. dobry239 zł239 zł
131zastrzeźonySzkolenia jako etap zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie firmy Top Secret63dobry599 zł299 zł
132zastrzeźonySzkolenia pracowników w organizacji. Etapy, instrumenty i rezultaty102b. dobry349 zł349 zł
133zastrzeźonySzkolenie i doskonalenie pracowników na przykładzie Leżajskiego Stowarzyszenia Rozwoju86b. dobry299 zł299 zł
134zastrzeźonySzkolenie i doskonalenie pracowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi78b. dobry289 zł289 zł
135zastrzeźonyTendencje w kształceniu średniej kadry technicznej dla potrzeb przedsiębiorstw przemysłowych64dobry249 zł249 zł
136zastrzeźonyTeoria gier jako teoretyczna podstawa kierowania konfliktami85b. dobry299 zł299 zł
137zastrzeźonyUmiejętność radzenia sobie ze stresem w świetle badań własnych żołnierzy zawodowych62b. dobry299 zł299 zł
138ZAWADZKI MAREKWartościowanie pracy jako podstawa kształtowania systemu wynagrodzeń w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy XYZ S.A.107-799 zł399 zł
139zastrzeźonyWdrażanie i funkcjonowanie systemu okresowych ocen pracowniczych w przedsiębiorstwie76b. dobry349 zł349 zł
140zastrzeźonyWerbalne i niewerbalne umiejętności menedżera106b. dobry599 zł299 zł
141zastrzeźonyWizerunek polskiego menedżera na tle innych krajów ( ze szczególnym uwzględnieniem roli systemu edukacyjnego w kształtowaniu obrazu polskiego menedżera )105b. dobry299 zł299 zł
142zastrzeźonyWpływ komunikacji niewerbalnej na negocjacje72b. dobry799 zł399 zł
143zastrzeźonyWpływ kultury organizacyjnej na efektywność i motywację do pracy116-799 zł399 zł
144zastrzeźonyWpływ mobbingu na wydajność pracowników70b. dobry799 zł399 zł
145zastrzeźonyWpływ motywacji na efektywność ekonomiczną przedsiębiorstwa YAVO105b. dobry299 zł299 zł
146zastrzeźonyWpływ szkoleń na wzrost efektywności pracy doradcy klienta na przykładzie Banku PKO BP SA71b. dobry299 zł299 zł
147zastrzeźonyWpływ wdrażania Centralnego Systemu Informatycznego (CSI) na efektywność i motywację do pracy pracowników Biura Administracji PKO BP S.A.150b. dobry299 zł299 zł
148zastrzeźonyWpływ wypalenia zawodowego na postawy lekarzy wobec pracy120b. dobry399 zł399 zł
149zastrzeźonyWspółczesne metody doboru kadr w przedsiębiorstwach polskich na tle rozwiązań światowych76b. dobry249 zł249 zł
150zastrzeźonyWybrane aspekty motywacji pracowników w teorii i praktyce72dobry599 zł299 zł
151zastrzeźonyWybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie Polskiego Towarzystwa Finansowego S.A.113b. dobry349 zł349 zł
152zastrzeźonyWybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie "X"79b. dobry299 zł299 zł
153zastrzeźonyWybrane zagadnienia z zarządzania kadrami na przykładzie firmy X w latach 1997 - 200298b. dobry799 zł399 zł
154zastrzeźonyWykorzystanie ocen pracowniczych w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie Barclays Bank PLC110b. dobry399 zł399 zł
155zastrzeźonyWynagrodzenia w Polsce na tle wynagrodzeń w wybranych krajach europejskich53b. dobry349 zł349 zł
156zastrzeźonyWynagrodzenie i ocenianie pracowników jako instrument pobudzania motywacji do pracy na przykładzie PZOZ "X"127b. dobry799 zł399 zł
157zastrzeźonyWynagrodzenie jako składnik systemu motywacyjnego pracowników76b. dobry399 zł399 zł
158zastrzeźonyWypalenie zawodowe u menedżerów organizacji sprzedażowych60b. dobry195 zł195 zł
159zastrzeźonyZarządzanie czasem managera ze szczególnym uwzględnieniem czynnika psychologicznego na przykładzie XXX sp. z o.o.78b. dobry599 zł299 zł
160zastrzeźonyZarządzanie Kadrami95b. dobry399 zł399 zł
161zastrzeźonyZarządzanie kadrami na przykładzie firmy usługowej89b. dobry269 zł269 zł
162zastrzeźonyZarządzanie kapitałem intelektualnym na podstawie analizy przedsiębiorstwa RAFAKO w Raciborzu212b. dobry299 zł299 zł
163zastrzeźonyZarządzanie personelem i motywacja podwładnych w Centrum Konferencyjno-wypoczynkowy Vesta w Jeleśni49dostateczny149 zł149 zł
164zastrzeźonyZarządzanie przez rozwiązywanie konfliktów na przykładzie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koniecpolu110-599 zł299 zł
165zastrzeźonyZarządzanie zasobami ludzkimi77b. dobry799 zł399 zł
166zastrzeźonyZarządzanie zasobami ludzkimi na podstawie Browaru XXX w latach 1999-2001105b. dobry249 zł249 zł
167zastrzeźonyZarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie firmy budowlanej50b. dobry349 zł349 zł
168zastrzeźonyZarządzanie zasobami ludzkimi w firmie XXX73b. dobry249 zł249 zł
169zastrzeźonyZarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji137b. dobry249 zł249 zł
170zastrzeźonyZarządzanie zasobami ludzkimi w ośrodku wczasowo-hotelowym68dobry599 zł299 zł
171zastrzeźonyZasady funkcjonowania efektywnego systemu wynagradzania na przykładzie przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej w Mławie S.A.52dobry279 zł279 zł
172WOJTCZAK BOŻENAZasoby ludzkie jako główny czynnik sukcesu firmy76b. dobry799 zł399 zł
173zastrzeźonyZasoby ludzkie w organizacji oraz proces ich formowania i doskonalenia87b. dobry399 zł399 zł
174zastrzeźonyZespołowość działania w przedsiębiorstwie71b. dobry599 zł299 zł
175zastrzeźonyZnaczenie motywowania pracowników w zarządzaniu kadrami na przykładzie firmy PTK Centertel sp. z o.o.100b. dobry399 zł399 zł
176zastrzeźonyZnaczenie stylu kierowania dla zarządzania przedsiębiorstwem82b. dobry799 zł399 zł


<< powrót

Aquarius
telefon: 796 733 766
e-mail: amorelka@gmail.com
prace licencjackie