Strona Glowna   O Nas   Kontakt
Informacje dla sprzedajacych   Informacje dla kupujacych   Katalog Prac Dyplomowych   Ranking sprzedazy

Prace z kategorii: Zarządzanie zasobami ludzkimi (polskie)

L.p.AutorTytuł
Liczba stron
Ocena
Cena
Cena dla studentów
1zastrzeźony"System motywowania pracowników na przykładzie Firmy Centrum Finansowe Agar"78b. dobry599 zł299 zł
2zastrzeźonyAnaliza efektywności systemu oceniania pracowników na przykładzie TP S.A.138b. dobry799 zł399 zł
3zastrzeźonyAnaliza fluktuacji pracowników na rynku ubezpieczeń na przykładzie grupy Allianz Polska w latach 1998-2008121b. dobry799 zł399 zł
4zastrzeźonyAnaliza i ocena ścieżek karier w organizacji91dobry599 zł299 zł
5zastrzeźonyAnaliza i ocena wdrożonego w Banku X Systemu Zarządzania przez Kompetencje90b. dobry399 zł399 zł
6zastrzeźonyAnaliza i ocena zarządzania kapitałem intelektualnym w Rafako152b. dobry799 zł399 zł
7zastrzeźonyAnaliza i ocena zarządzania zasobami ludzkimi w małej firmie na przykładzie firmy XXX68dobry269 zł269 zł
8zastrzeźonyAnaliza porównawcza starego i nowego systemu ocen pracowniczych w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.77b. dobry299 zł299 zł
9zastrzeźonyAnaliza porównawcza środowiska pracy listonoszy miejskich oraz wiejskich104b. dobry350 zł350 zł
10zastrzeźonyAnaliza porównawcza zarządzania talentami na wybranych przypadkach62b. dobry199 zł199 zł
11zastrzeźonyAnaliza procesu kadrowego na przykładzie Zespołu Szkół XXX60b. dobry349 zł349 zł
12zastrzeźonyAnaliza sprawozdania finansowego jako podstawa oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa na przykładzie "RUCH" S.A za lata 2005 - 2008115b. dobry399 zł399 zł
13zastrzeźonyAnaliza systemu motywacji do pracy na przykładzie firmy telekomunikacyjnej w Gdańsku86b. dobry269 zł269 zł
14zastrzeźonyAnaliza systemu motywacyjnego pracowników w firmie Maspex Wadowice89b. dobry299 zł299 zł
15zastrzeźonyAnaliza systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy X60b. dobry599 zł299 zł
16zastrzeźonyAnaliza systemu płacowego na podstawie wybranego przedsiębiorstwa118b. dobry799 zł399 zł
17zastrzeźonyAnaliza systemu premiowania na przykładzie Banku Millennium S.A.83b. dobry299 zł299 zł
18zastrzeźonyAnaliza systemu rekrutacji i selekcji pracowników na podstawie wybranego przedsiębiorstwa90b. dobry379 zł379 zł
19zastrzeźonyAnaliza współczesnych metod kształtowania motywacji pracowników - na podstawie przedsiębiorstwa transportowego72b. dobry349 zł349 zł
20zastrzeźonyAnaliza zmian demograficznych w powiecie krośnieńskim w odniesieniu do sytuacji w kraju74b. dobry299 zł299 zł
21zastrzeźonyAspekty komunikacji interpersonalnej w wojsku58b. dobry298 zł298 zł
22zastrzeźonyControlling personalny na przykładzie firmy XXX102b. dobry799 zł399 zł
23zastrzeźonyCzy współcześni menadżerowie obejmują rolę przywódców?57dobry189 zł189 zł
24zastrzeźonyCzynnik ludzki w zarządzaniu logistycznym na przykładzie firmy PROMET - SERVICE sp. Z O.O.73b. dobry349 zł349 zł
25zastrzeźonyCzynniki warunkujące i sprzyjające efektywności kierowania zasobami ludzkimi73b. dobry599 zł299 zł
26zastrzeźonyDiagnoza i projekt usprawnienia systemu zarządzania zasobami ludzkimi w wybranym przedsiębiorstwie157b. dobry399 zł399 zł
27zastrzeźonyDobór i doskonalenie kadr kierowniczych na przykładzie Banku PKO BP S.A. w Myszkowie89dobry799 zł399 zł
28zastrzeźonyDobór i rekrutacja absolwentów szkół wyższych dla potrzeb przedsiębiorstw działających w powiecie sieradzkim95b. dobry599 zł299 zł
29zastrzeźonyDoskonalenie systemu motywacji pozapłacowej w ośrodku kształcenia w zakresie języka angielskiego XXX101b. dobry399 zł399 zł
30zastrzeźonyDoskonalenie systemu szkoleń pracowniczych na przykładzie Kopalni Soli Kłodawa w Kłodawie109b. dobry299 zł299 zł
31zastrzeźonyEfektywne zarządzanie czasem pracy menedżera na przykładzie firmy Asto79b. dobry599 zł299 zł
32zastrzeźonyGospodarowanie czynnikiem pracy w porcie Szczecin111b. dobry349 zł349 zł
33zastrzeźonyIdentyfikacja czynników wpływających na sukces firmy na przykładzie przedsiębiorstwa rodzinnego68b. dobry299 zł299 zł
34zastrzeźonyIdentyfikacja źródeł konfliktów w organizacji na przykładzie firmy XYZ.60b. dobry349 zł349 zł
35zastrzeźonyIstota rozwoju kompetencji menedżerskich na przykładzie ARiMR66b. dobry299 zł299 zł
36zastrzeźonyKierowanie jako sztuka zarządzania ludźmi na przykładzie firmy MS72dobry249 zł249 zł
37zastrzeźonyKomunikacja w firmie INCO-VERITAS72b. dobry599 zł299 zł
38zastrzeźonyKomunikowanie się jako proces45b. dobry249 zł249 zł
39zastrzeźonyKonflikty w organizacji i ich rozwiązywanie na przykładzie firmy "DOMBUD" w Pile67b. dobry399 zł399 zł
40zastrzeźonyKreatywność pracowników a rozwój polskich firm117b. dobry199 zł199 zł
41zastrzeźonyKształtowanie motywacji pracowników (na przykładzie sklepu United Colors of Benetton Stary Browar w Poznaniu)76b. dobry299 zł299 zł
42PIETRZAK ADAMKształtowanie motywacji zachowań w nowoczesnej firmie85dobry799 zł399 zł
43zastrzeźonyKształtowanie systemu wynagrodzeń pracowników starostwa powiatowego w Krotoszynie106b. dobry599 zł299 zł
44zastrzeźonyKultura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Grudziądzu- próba odniesienia pojęcia169b. dobry299 zł299 zł
45zastrzeźonyMenedżer jako motywator zespołu pracowników na podstawie Grupy Aviva Polska59b. dobry199 zł199 zł
46zastrzeźonyMetody doboru kadry kierowniczej222b. dobry269 zł269 zł
47zastrzeźonyMetody oraz problemy pozyskiwania pracowników w przedsiębiorstwie. Rekrutacja, selekcja oraz adaptacja społeczno-zawodowa91b. dobry399 zł399 zł
48zastrzeźonyMetody rekrutacji i selekcji personelu w przedsiębiorstwie59b. dobry350 zł350 zł
49zastrzeźonyMetody zarządzania konfliktem w organizacji60b. dobry299 zł299 zł
50zastrzeźonyMetody zarządzania zespołami pracowniczymi79b. dobry279 zł279 zł
51zastrzeźonyMetody zatrudniania pracowników w firmie na przykładzie OSM w xyz57b. dobry350 zł350 zł
52zastrzeźonyMobbing i molestowanie seksualne w miejscu pracy. Wpływ na osobowość pracownika75dobry799 zł399 zł
53zastrzeźonyMobbing jako zjawisko patologiczne w środowisku pracy138celujÂący399 zł399 zł
54zastrzeźonyMobbing w miejscu pracy na przykładzie organizacji Video World40b. dobry199 zł199 zł
55zastrzeźonyModel kompetencyjny a ocena pracownicza69b. dobry599 zł299 zł
56zastrzeźonyMotywacja i jej stymulacja w zarządzaniu na przykładzie firmy Fiat Auto Poland S.A.72b. dobry599 zł299 zł
57zastrzeźonyMotywacja jako element zarządzania przedsiębiorstwem na przykąłdzie firmy X100b. dobry399 zł399 zł
58zastrzeźonyMotywacja pracownika w firmie XXX45b. dobry249 zł249 zł
59zastrzeźonyMotywacyjne oddziaływanie organizacji na osobowość młodego pracownika64b. dobry269 zł269 zł
60zastrzeźonyMotywowanie do pracy pracowników Biura Centrum Informatyki PKO BP S.A.100b. dobry599 zł299 zł
61zastrzeźonyMotywowanie jako element zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie firmy x90celujÂący399 zł399 zł
62zastrzeźonyMotywowanie jako funkcja zarządzania110b. dobry799 zł399 zł
63zastrzeźonyMotywowanie jako funkcja zarządzania na przykładzie firmy handlowej XYZ52dobry349 zł349 zł
64zastrzeźonyMotywowanie personelu do pracy na przykładzie firmy "x" analiza i teoria74b. dobry399 zł399 zł
65zastrzeźonyMotywowanie płacowe i pozapłacowe pracowników w przedsiębiorstwie95b. dobry399 zł399 zł
66zastrzeźonyMotywowanie pracownika jako warunek funkcjonowania nowoczesnej firmy79b. dobry350 zł350 zł
67zastrzeźonyMotywowanie pracowników jako element zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie PZU85b. dobry599 zł299 zł
68zastrzeźonyMotywowanie pracowników mundurowych na przykładzie Policji113b. dobry299 zł299 zł
69zastrzeźonyMotywowanie pracowników w firmie Microsoft100b. dobry399 zł399 zł
70zastrzeźonyMotywowanie pracowników w Urzędzie Miasta Gorlice73b. dobry199 zł199 zł
71zastrzeźonyMotywowanie w procesie zarządzania personelem <br />w organizacji69b. dobry350 zł350 zł
72zastrzeźonyMożliwość rozszerzenia wykorzystania bodźców pozaekonomicznych w motywowaniu pracowników (na przykładzie przedsiębiorstwa Paris Galerie)63b. dobry299 zł299 zł
73zastrzeźonyNegocjacje jako sposób rozwiązywania konfliktów61b. dobry289 zł289 zł
74zastrzeźonyNegocjacje-sposób osiągania porozumienia64dobry299 zł299 zł
75zastrzeźonyNiematerialne formy motywowania pracowników42b. dobry169 zł169 zł
76zastrzeźonyNiematerialne formy motywowania pracowników do pracy na przykładzie firmy AXEL SPRINGER KONTAKT115b. dobry349 zł349 zł
77zastrzeźonyNiematerialne sposoby motywowania pracowników na przykładzie firmy X106b. dobry299 zł299 zł
78zastrzeźonyObraz współczesnego menedżera w hotelarstwie90b. dobry299 zł299 zł
79zastrzeźonyObserwacja jako metoda oceny kadry niższego i średniego szczebla zarządzania83b. dobry599 zł299 zł
80zastrzeźonyOcena skuteczności procesu gospodarowania kadrami jako czynnik rozwoju firmy90b. dobry249 zł249 zł
81zastrzeźonyOcena zatrudnienia na podstawie firmy XYZ69dobry599 zł299 zł
82zastrzeźonyOcenianie pracowników jako element podejmowania decyzji personalnych w zarządzaniu Telekomunikacją Polską S.A.78b. dobry399 zł399 zł
83zastrzeźonyOceny pracownicze jako element motywowania108dobry299 zł299 zł
84zastrzeźonyOkresowe oceny pracowników teoria i praktyka na przykładzie firmy N73b. dobry279 zł279 zł
85zastrzeźonyOptymalizacja instrumentów motywacji na przykładzie firmy transportowej60dobry299 zł299 zł
86zastrzeźonyOrganizacja pracy w agencji celnej80b. dobry229 zł229 zł
87zastrzeźonyOrganizacja pracy w małej firmie na przykładzie firmy QElements48b. dobry599 zł599 zł
88zastrzeźonyOsobowościowe i moralne cechy dobrego negocjatora52b. dobry599 zł299 zł
89zastrzeźonyOutplacement jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi87b. dobry799 zł399 zł
90zastrzeźonyPartycypacja załogi w procesie wprowadzania zmian organizacyjnych125b. dobry799 zł399 zł
91zastrzeźonyPatologie związane ze środowiskiem pracy zawodowej człowieka - mobbing126b. dobry399 zł399 zł
92zastrzeźonyPłaca jako środek motywacji80b. dobry229 zł229 zł
93zastrzeźonyPłacowe i pozapłacowe motywowanie pracowników. Analiza przypadku Spółki Akcyjnej "Wolny Obszar Gospodarczy"91b. dobry279 zł279 zł
94zastrzeźonyPodnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez szkolenia na przykładzie wybranej firmy58b. dobry350 zł350 zł
95zastrzeźonyPolityka personalna i systemy motywacyjne na przykładzie przedsiębiorstwa prywatnego87b. dobry299 zł299 zł
96zastrzeźonyPolityka personalna w firmie Lubella S.A.93b. dobry299 zł299 zł
97zastrzeźonyPolityka personalna w strategii funkcjonowania firmy na przykładzie Dawid S Smith Packaging Poland119b. dobry299 zł299 zł
98zastrzeźonyPowiązania rodzinne w administracji publicznej. Etnografia organizacji rządowej82b. dobry299 zł299 zł
99zastrzeźonyPoziom satysfakcji pielęgniarek z pracy zawodowej67b. dobry239 zł239 zł
100zastrzeźonyPozyskiwanie pracowników w nowoczesnych organizacjach124b. dobry299 zł299 zł
101zastrzeźonyPraca jako wartość na podstawie badań przeprowadzonych wśród pracowników dyskontu spożywczego Biedronka.76b. dobry299 zł299 zł
102zastrzeźonyPracownicy jako główny element stanowiący o potencjale firmy turystycznej - procesy motywacyjne pracowników branży turystycznej123b. dobry369 zł369 zł
103zastrzeźonyProblem doboru pracowników w warunkach restrukturyzacji przedsiębiorstwa przemysłu cukrowniczego84b. dobry599 zł299 zł
104zastrzeźonyProblematyka bodźców finansowych i niefinansowych w wynagradzaniu i motywowaniu pracowników76dobry399 zł399 zł
105zastrzeźonyProces rekrutacji i selekcji87b. dobry799 zł399 zł
106zastrzeźonyProfil osobowości pracownika a świadomość zjawiska manipulacji w miejscu pracy88b. dobry289 zł289 zł
107zastrzeźonyProjekt systemu motywacyjnego w oddziale wybranej firmy.96b. dobry399 zł399 zł
108zastrzeźonyPromocja zdrowia w miejscu pracy jako aspekt polityki personalnej58b. dobry599 zł299 zł
109zastrzeźonyPrzejawy patologii w miejscu pracy - mobbing81b. dobry389 zł389 zł
110zastrzeźonyPrzywództwo jako czynnik sprawnego zarządzania organizacją i kierowania personelem75b. dobry299 zł299 zł
111zastrzeźonyPsychologiczne uwarunkowania rozmów handlowych72b. dobry399 zł399 zł
112zastrzeźonyRealizowanie funkcji motywacyjnej na przykładzie firmy70b. dobry399 zł399 zł
113zastrzeźonyRekrutacja i dobór jako metod pozyskiwania najlepszych pracowników58b. dobry279 zł279 zł
114zastrzeźonyRekrutacja i selekcja jako podstawa procesu gospodarowania potencjałem ludzkim (na przykładzie Przedsiębiorstwa Budowlano-Instalacyjnego "Bartech" sp. z o.o.)71b. dobry269 zł269 zł
115zastrzeźonyRekrutacja i szkolenie personelu a rozwój organizacji72b. dobry269 zł269 zł
116zastrzeźonyRekrutacja jako element doboru pracowników170b. dobry299 zł299 zł
117zastrzeźonyRekrutacja pracowników w Firmie X34b. dobry245 zł245 zł
118zastrzeźonyRelacje pracownicze w warunkach konfliktu na przykładzie firmy X93b. dobry249 zł249 zł
119zastrzeźonyRestrukturyzacja zatrudnienia na przykładzie firmy X112-599 zł299 zł
120zastrzeźonyRola i znaczenie jednostki samorządowej w procesie pozyskiwania oraz rozdysponowywania finansowych środków europejskich na przykładzie gminy Złocieniec.86dobry399 zł399 zł
121zastrzeźonyRola komunikacji interpersonalnej w handlu40b. dobry189 zł189 zł
122zastrzeźonyRola komunikacji w kierowaniu organizacją68b. dobry299 zł299 zł
123zastrzeźonyRola rekrutacji, selekcji i oceniania w optymalizacji zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie Firmy Rossmann w Poznaniu87b. dobry799 zł399 zł
124CZEKAJSKI MAREKRole menedżera w przedsiębiorstwie82b. dobry799 zł399 zł
125zastrzeźonyRozrachunki pracodawcy z pracownikami z tytułu wynagrodzeń na przykładzie przedsiębiorstwa usługowo-handlowo-produkcyjnego88b. dobry599 zł299 zł
126zastrzeźonySpecyfika zarządzania zasobami ludzkimi w międzynarodowych korporacjach.92b. dobry299 zł299 zł
127zastrzeźonySposoby i formy motywowania personelu w przedsiębiorstwie98b. dobry389 zł389 zł
128zastrzeźonySposoby motywacji oraz możliwości jej wykorzystania w przedsiębiorstwie111b. dobry349 zł349 zł
129zastrzeźonySposoby motywowania ludzi do pracy na przykładzie KGHM Polska Miedź S.A.69b. dobry249 zł249 zł
130zastrzeźonySposoby motywowania pracowników oraz ich wpływ na działalność przedsiębiorstwa na przykładzie huty szkła w Tarnowcu75b. dobry299 zł299 zł
131zastrzeźonyStrategia gospodarowania kadrami jako czynnik rozwoju firmy71b. dobry249 zł249 zł
132zastrzeźonyStyle kierowania pracownikami w przedsiębiorstwie Castorama Gdańsk70b. dobry279 zł279 zł
133zastrzeźonySwoistość zarządzania małym przedsiębiorstwem ze względu na zdolność motywowania pracowników (na przykładzie przedsiębiorstwa Radex-bud)69b. dobry299 zł299 zł
134zastrzeźonySystem kierowania pracownikami w firmie średniej wielkości77b. dobry350 zł350 zł
135zastrzeźonySystem motywacji do pracy, finansowe i pozafinansowe czynniki motywacyjne stosowane w prywatnym przedsiębiorstwie działającym na terenie podkrakowskiej wsi99b. dobry299 zł299 zł
136zastrzeźonySystem motywacji w przedsiębiorstwie75-349 zł349 zł
137zastrzeźonySystem motywowania jako składnik zarządzania zasobami ludzkimi w świetle działalności enion s.a. w Tarnowie71b. dobry799 zł399 zł
138zastrzeźonySystem motywowania pracowników na przykładzie Firmy Kronospan60b. dobry299 zł299 zł
139zastrzeźonySystem motywowania w przedsiębiorstwie79-599 zł299 zł
140zastrzeźonySystem oceniania pracowników w przedsiębiorstwie71b. dobry350 zł350 zł
141zastrzeźonySystem planowania zajęć i tras personelu mobilnego na przykładzie firmy edukacyjnej79b. dobry299 zł299 zł
142zastrzeźonySystem szkolenia pracowników na przykładzie firmy farmaceutycznej działającej na rynkach globalnych90dobry349 zł349 zł
143zastrzeźonySystem szkoleń jako element motywacji i doskonalenia pracowników na przykładzie firmy "x"94b. dobry99 zł99 zł
144zastrzeźonySystem szkoleń oraz sposoby motywacji pracowników w organizacji na przykładzie firmy telekomunikacyjnej X63b. dobry289 zł289 zł
145zastrzeźonySystemy ocen pracowniczych w organizacji88b. dobry799 zł399 zł
146zastrzeźonySystemy wynagrodzeń a motywacja pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa handlowego w Poznaniu76b. dobry299 zł299 zł
147zastrzeźonySzkolenia - element zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie Instytutu Badawczego Leśnictwa75b. dobry239 zł239 zł
148zastrzeźonySzkolenia jako etap zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie firmy Top Secret63dobry599 zł299 zł
149zastrzeźonySzkolenia pracowników w organizacji. Etapy, instrumenty i rezultaty102b. dobry349 zł349 zł
150zastrzeźonySzkolenie i doskonalenie pracowników na przykładzie Leżajskiego Stowarzyszenia Rozwoju86b. dobry299 zł299 zł
151zastrzeźonySzkolenie i doskonalenie pracowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi78b. dobry289 zł289 zł
152zastrzeźonyTendencje w kształceniu średniej kadry technicznej dla potrzeb przedsiębiorstw przemysłowych64dobry249 zł249 zł
153zastrzeźonyTeoria gier jako teoretyczna podstawa kierowania konfliktami85b. dobry299 zł299 zł
154zastrzeźonyTyp temperamentu a styl kierowania85dobry399 zł399 zł
155zastrzeźonyUmiejętność radzenia sobie ze stresem w świetle badań własnych żołnierzy zawodowych62b. dobry299 zł299 zł
156ZAWADZKI MAREKWartościowanie pracy jako podstawa kształtowania systemu wynagrodzeń w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy XYZ S.A.107-799 zł399 zł
157zastrzeźonyWdrażanie i funkcjonowanie systemu okresowych ocen pracowniczych w przedsiębiorstwie76b. dobry349 zł349 zł
158zastrzeźonyWerbalne i niewerbalne umiejętności menedżera106b. dobry599 zł299 zł
159zastrzeźonyWizerunek polskiego menedżera na tle innych krajów ( ze szczególnym uwzględnieniem roli systemu edukacyjnego w kształtowaniu obrazu polskiego menedżera )105b. dobry299 zł299 zł
160zastrzeźonyWpływ komunikacji niewerbalnej na negocjacje72b. dobry799 zł399 zł
161zastrzeźonyWpływ kultury organizacyjnej na efektywność i motywację do pracy116-799 zł399 zł
162zastrzeźonyWpływ kultury organizacyjnej na motywację do pracy na przykładzie małych przedsiębiorstw.82b. dobry287 zł287 zł
163zastrzeźonyWpływ mobbingu na wydajność pracowników70b. dobry799 zł399 zł
164zastrzeźonyWpływ motywacji na efektywność ekonomiczną przedsiębiorstwa YAVO105b. dobry299 zł299 zł
165zastrzeźonyWpływ szkoleń na wzrost efektywności pracy doradcy klienta na przykładzie Banku PKO BP SA71b. dobry299 zł299 zł
166zastrzeźonyWpływ wdrażania Centralnego Systemu Informatycznego (CSI) na efektywność i motywację do pracy pracowników Biura Administracji PKO BP S.A.150b. dobry299 zł299 zł
167zastrzeźonyWpływ wypalenia zawodowego na postawy lekarzy wobec pracy120b. dobry399 zł399 zł
168zastrzeźonyWspółczesne metody doboru kadr w przedsiębiorstwach polskich na tle rozwiązań światowych76b. dobry249 zł249 zł
169zastrzeźonyWybrane aspekty motywacji pracowników w teorii i praktyce72dobry599 zł299 zł
170zastrzeźonyWybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie Polskiego Towarzystwa Finansowego S.A.113b. dobry349 zł349 zł
171zastrzeźonyWybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie "X"79b. dobry299 zł299 zł
172zastrzeźonyWybrane zagadnienia z zarządzania kadrami na przykładzie firmy X w latach 1997 - 200298b. dobry799 zł399 zł
173zastrzeźonyWykorzystanie ocen pracowniczych w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie Barclays Bank PLC110b. dobry399 zł399 zł
174zastrzeźonyWynagrodzenia w Polsce na tle wynagrodzeń w wybranych krajach europejskich53b. dobry349 zł349 zł
175zastrzeźonyWynagrodzenie i ocenianie pracowników jako instrument pobudzania motywacji do pracy na przykładzie PZOZ "X"127b. dobry799 zł399 zł
176zastrzeźonyWynagrodzenie jako składnik systemu motywacyjnego pracowników76b. dobry399 zł399 zł
177zastrzeźonyWypalenie zawodowe u menedżerów organizacji sprzedażowych60b. dobry195 zł195 zł
178zastrzeźonyZarządzanie czasem managera ze szczególnym uwzględnieniem czynnika psychologicznego na przykładzie XXX sp. z o.o.78b. dobry599 zł299 zł
179zastrzeźonyZarządzanie Kadrami95b. dobry399 zł399 zł
180zastrzeźonyZarządzanie kadrami na przykładzie firmy usługowej89b. dobry269 zł269 zł
181zastrzeźonyZarządzanie kapitałem intelektualnym na podstawie analizy przedsiębiorstwa RAFAKO w Raciborzu212b. dobry299 zł299 zł
182zastrzeźonyZarządzanie personelem i motywacja podwładnych w Centrum Konferencyjno-wypoczynkowy Vesta w Jeleśni49dostateczny149 zł149 zł
183zastrzeźonyZarządzanie przez rozwiązywanie konfliktów na przykładzie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koniecpolu110-599 zł299 zł
184zastrzeźonyZarządzanie zasobami ludzkimi77b. dobry799 zł399 zł
185zastrzeźonyZarządzanie zasobami ludzkimi na podstawie Browaru XXX w latach 1999-2001105b. dobry249 zł249 zł
186zastrzeźonyZarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie firmy budowlanej50b. dobry349 zł349 zł
187zastrzeźonyZarządzanie zasobami ludzkimi w firmie XXX73b. dobry249 zł249 zł
188zastrzeźonyZarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji137b. dobry249 zł249 zł
189zastrzeźonyZarządzanie zasobami ludzkimi w ośrodku wczasowo-hotelowym68dobry599 zł299 zł
190zastrzeźonyZasady funkcjonowania efektywnego systemu wynagradzania na przykładzie przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej w Mławie S.A.52dobry279 zł279 zł
191WOJTCZAK BOŻENAZasoby ludzkie jako główny czynnik sukcesu firmy76b. dobry799 zł399 zł
192zastrzeźonyZasoby ludzkie w organizacji oraz proces ich formowania i doskonalenia87b. dobry399 zł399 zł
193zastrzeźonyZespołowość działania w przedsiębiorstwie71b. dobry599 zł299 zł
194zastrzeźonyZjawisko mobbingu jako współczesna patologia w miejscu pracy81b. dobry389 zł389 zł
195zastrzeźonyZnaczenie motywowania pracowników w zarządzaniu kadrami na przykładzie firmy PTK Centertel sp. z o.o.100b. dobry399 zł399 zł
196zastrzeźonyZnaczenie stylu kierowania dla zarządzania przedsiębiorstwem82b. dobry799 zł399 zł


<< powrót

Aquarius
telefon: 796 733 766
e-mail: amorelka@gmail.com
prace licencjackie