Strona Glowna   O Nas   Kontakt
Informacje dla sprzedajacych   Informacje dla kupujacych   Katalog Prac Dyplomowych   Ranking sprzedazy

Prace z kategorii: Zarządzanie zasobami ludzkimi (polskie)

L.p.AutorTytuł
Liczba stron
Ocena
Cena
Cena dla studentów
1zastrzeźony"System motywowania pracowników na przykładzie Firmy Centrum Finansowe Agar"78b. dobry599 zł299 zł
2zastrzeźonyAnaliza efektywności systemu oceniania pracowników na przykładzie TP S.A.138b. dobry799 zł399 zł
3zastrzeźonyAnaliza fluktuacji pracowników na rynku ubezpieczeń na przykładzie grupy Allianz Polska w latach 1998-2008121b. dobry799 zł399 zł
4zastrzeźonyAnaliza i ocena ścieżek karier w organizacji91dobry599 zł299 zł
5zastrzeźonyAnaliza i ocena wdrożonego w Banku X Systemu Zarządzania przez Kompetencje90b. dobry399 zł399 zł
6zastrzeźonyAnaliza i ocena zarządzania kapitałem intelektualnym w Rafako152b. dobry799 zł399 zł
7zastrzeźonyAnaliza i ocena zarządzania zasobami ludzkimi w małej firmie na przykładzie firmy XXX68dobry269 zł269 zł
8zastrzeźonyAnaliza porównawcza starego i nowego systemu ocen pracowniczych w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.77b. dobry299 zł299 zł
9zastrzeźonyAnaliza porównawcza środowiska pracy listonoszy miejskich oraz wiejskich104b. dobry350 zł350 zł
10zastrzeźonyAnaliza porównawcza zarządzania talentami na wybranych przypadkach62b. dobry199 zł199 zł
11zastrzeźonyAnaliza procesu kadrowego na przykładzie Zespołu Szkół XXX60b. dobry349 zł349 zł
12zastrzeźonyAnaliza sprawozdania finansowego jako podstawa oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa na przykładzie "RUCH" S.A za lata 2005 - 2008115b. dobry399 zł399 zł
13zastrzeźonyAnaliza systemu motywacji do pracy na przykładzie firmy telekomunikacyjnej w Gdańsku86b. dobry269 zł269 zł
14zastrzeźonyAnaliza systemu motywacyjnego pracowników w firmie Maspex Wadowice89b. dobry299 zł299 zł
15zastrzeźonyAnaliza systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy X60b. dobry599 zł299 zł
16zastrzeźonyAnaliza systemu płacowego na podstawie wybranego przedsiębiorstwa118b. dobry799 zł399 zł
17zastrzeźonyAnaliza systemu premiowania na przykładzie Banku Millennium S.A.83b. dobry299 zł299 zł
18zastrzeźonyAnaliza systemu rekrutacji i selekcji pracowników na podstawie wybranego przedsiębiorstwa90b. dobry379 zł379 zł
19zastrzeźonyAnaliza współczesnych metod kształtowania motywacji pracowników - na podstawie przedsiębiorstwa transportowego72b. dobry349 zł349 zł
20zastrzeźonyAnaliza zmian demograficznych w powiecie krośnieńskim w odniesieniu do sytuacji w kraju74b. dobry299 zł299 zł
21zastrzeźonyAspekty komunikacji interpersonalnej w wojsku58b. dobry298 zł298 zł
22zastrzeźonyControlling personalny na przykładzie firmy XXX102b. dobry799 zł399 zł
23zastrzeźonyCzynnik ludzki w zarządzaniu logistycznym na przykładzie firmy PROMET - SERVICE sp. Z O.O.73b. dobry349 zł349 zł
24zastrzeźonyCzynniki warunkujące i sprzyjające efektywności kierowania zasobami ludzkimi73b. dobry599 zł299 zł
25zastrzeźonyDiagnoza i projekt usprawnienia systemu zarządzania zasobami ludzkimi w wybranym przedsiębiorstwie157b. dobry399 zł399 zł
26zastrzeźonyDobór i doskonalenie kadr kierowniczych na przykładzie Banku PKO BP S.A. w Myszkowie89dobry799 zł399 zł
27zastrzeźonyDobór i rekrutacja absolwentów szkół wyższych dla potrzeb przedsiębiorstw działających w powiecie sieradzkim95b. dobry599 zł299 zł
28zastrzeźonyDoskonalenie systemu motywacji pozapłacowej w ośrodku kształcenia w zakresie języka angielskiego XXX101b. dobry399 zł399 zł
29zastrzeźonyDoskonalenie systemu szkoleń pracowniczych na przykładzie Kopalni Soli Kłodawa w Kłodawie109b. dobry299 zł299 zł
30zastrzeźonyEfektywne zarządzanie czasem pracy menedżera na przykładzie firmy Asto79b. dobry599 zł299 zł
31zastrzeźonyGospodarowanie czynnikiem pracy w porcie Szczecin111b. dobry349 zł349 zł
32zastrzeźonyIdentyfikacja czynników wpływających na sukces firmy na przykładzie przedsiębiorstwa rodzinnego68b. dobry299 zł299 zł
33zastrzeźonyIdentyfikacja źródeł konfliktów w organizacji na przykładzie firmy XYZ.60b. dobry349 zł349 zł
34zastrzeźonyIstota rozwoju kompetencji menedżerskich na przykładzie ARiMR66b. dobry299 zł299 zł
35zastrzeźonyKierowanie jako sztuka zarządzania ludźmi na przykładzie firmy MS72dobry249 zł249 zł
36zastrzeźonyKomunikacja w firmie INCO-VERITAS72b. dobry599 zł299 zł
37zastrzeźonyKomunikowanie się jako proces45b. dobry249 zł249 zł
38zastrzeźonyKonflikty w organizacji i ich rozwiązywanie na przykładzie firmy "DOMBUD" w Pile67b. dobry399 zł399 zł
39zastrzeźonyKreatywność pracowników a rozwój polskich firm117b. dobry199 zł199 zł
40zastrzeźonyKształtowanie motywacji pracowników (na przykładzie sklepu United Colors of Benetton Stary Browar w Poznaniu)76b. dobry299 zł299 zł
41PIETRZAK ADAMKształtowanie motywacji zachowań w nowoczesnej firmie85dobry799 zł399 zł
42zastrzeźonyKształtowanie systemu wynagrodzeń pracowników starostwa powiatowego w Krotoszynie106b. dobry599 zł299 zł
43zastrzeźonyKultura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Grudziądzu- próba odniesienia pojęcia169b. dobry299 zł299 zł
44zastrzeźonyMenedżer jako motywator zespołu pracowników na podstawie Grupy Aviva Polska59b. dobry199 zł199 zł
45zastrzeźonyMetody doboru kadry kierowniczej222b. dobry269 zł269 zł
46zastrzeźonyMetody oraz problemy pozyskiwania pracowników w przedsiębiorstwie. Rekrutacja, selekcja oraz adaptacja społeczno-zawodowa91b. dobry399 zł399 zł
47zastrzeźonyMetody rekrutacji i selekcji personelu w przedsiębiorstwie59b. dobry350 zł350 zł
48zastrzeźonyMetody zarządzania konfliktem w organizacji60b. dobry299 zł299 zł
49zastrzeźonyMetody zarządzania zespołami pracowniczymi79b. dobry279 zł279 zł
50zastrzeźonyMetody zatrudniania pracowników w firmie na przykładzie OSM w xyz57b. dobry350 zł350 zł
51zastrzeźonyMobbing i molestowanie seksualne w miejscu pracy. Wpływ na osobowość pracownika75dobry799 zł399 zł
52zastrzeźonyMobbing w miejscu pracy na przykładzie organizacji Video World40b. dobry199 zł199 zł
53zastrzeźonyModel kompetencyjny a ocena pracownicza69b. dobry599 zł299 zł
54zastrzeźonyMotywacja i jej stymulacja w zarządzaniu na przykładzie firmy Fiat Auto Poland S.A.72b. dobry599 zł299 zł
55zastrzeźonyMotywacja jako element zarządzania przedsiębiorstwem na przykąłdzie firmy X100b. dobry399 zł399 zł
56zastrzeźonyMotywacja pracownika w firmie XXX45b. dobry249 zł249 zł
57zastrzeźonyMotywacyjne oddziaływanie organizacji na osobowość młodego pracownika64b. dobry269 zł269 zł
58zastrzeźonyMotywowanie do pracy pracowników Biura Centrum Informatyki PKO BP S.A.100b. dobry599 zł299 zł
59zastrzeźonyMotywowanie jako element zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie firmy x90celujÂący399 zł399 zł
60zastrzeźonyMotywowanie jako funkcja zarządzania110b. dobry799 zł399 zł
61zastrzeźonyMotywowanie jako funkcja zarządzania na przykładzie firmy handlowej XYZ52dobry349 zł349 zł
62zastrzeźonyMotywowanie personelu do pracy na przykładzie firmy "x" analiza i teoria74b. dobry399 zł399 zł
63zastrzeźonyMotywowanie płacowe i pozapłacowe pracowników w przedsiębiorstwie95b. dobry399 zł399 zł
64zastrzeźonyMotywowanie pracownika jako warunek funkcjonowania nowoczesnej firmy79b. dobry350 zł350 zł
65zastrzeźonyMotywowanie pracowników jako element zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie PZU85b. dobry599 zł299 zł
66zastrzeźonyMotywowanie pracowników mundurowych na przykładzie Policji113b. dobry299 zł299 zł
67zastrzeźonyMotywowanie pracowników w firmie Microsoft100b. dobry399 zł399 zł
68zastrzeźonyMotywowanie pracowników w Urzędzie Miasta Gorlice73b. dobry199 zł199 zł
69zastrzeźonyMotywowanie w procesie zarządzania personelem <br />w organizacji69b. dobry350 zł350 zł
70zastrzeźonyMożliwość rozszerzenia wykorzystania bodźców pozaekonomicznych w motywowaniu pracowników (na przykładzie przedsiębiorstwa Paris Galerie)63b. dobry299 zł299 zł
71zastrzeźonyNegocjacje jako sposób rozwiązywania konfliktów61b. dobry289 zł289 zł
72zastrzeźonyNegocjacje-sposób osiągania porozumienia64dobry299 zł299 zł
73zastrzeźonyNiematerialne formy motywowania pracowników42b. dobry169 zł169 zł
74zastrzeźonyNiematerialne formy motywowania pracowników do pracy na przykładzie firmy AXEL SPRINGER KONTAKT115b. dobry349 zł349 zł
75zastrzeźonyNiematerialne sposoby motywowania pracowników na przykładzie firmy X106b. dobry299 zł299 zł
76zastrzeźonyObraz współczesnego menedżera w hotelarstwie90b. dobry299 zł299 zł
77zastrzeźonyObserwacja jako metoda oceny kadry niższego i średniego szczebla zarządzania83b. dobry599 zł299 zł
78zastrzeźonyOcena skuteczności procesu gospodarowania kadrami jako czynnik rozwoju firmy90b. dobry249 zł249 zł
79zastrzeźonyOcena zatrudnienia na podstawie firmy XYZ69dobry599 zł299 zł
80zastrzeźonyOcenianie pracowników jako element podejmowania decyzji personalnych w zarządzaniu Telekomunikacją Polską S.A.78b. dobry399 zł399 zł
81zastrzeźonyOceny pracownicze jako element motywowania108dobry299 zł299 zł
82zastrzeźonyOkresowe oceny pracowników teoria i praktyka na przykładzie firmy N73b. dobry279 zł279 zł
83zastrzeźonyOptymalizacja instrumentów motywacji na przykładzie firmy transportowej60dobry299 zł299 zł
84zastrzeźonyOrganizacja pracy w agencji celnej80b. dobry229 zł229 zł
85zastrzeźonyOrganizacja pracy w małej firmie na przykładzie firmy QElements48b. dobry599 zł599 zł
86zastrzeźonyOsobowościowe i moralne cechy dobrego negocjatora52b. dobry599 zł299 zł
87zastrzeźonyOutplacement jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi87b. dobry799 zł399 zł
88zastrzeźonyPartycypacja załogi w procesie wprowadzania zmian organizacyjnych125b. dobry799 zł399 zł
89zastrzeźonyPłaca jako środek motywacji80b. dobry229 zł229 zł
90zastrzeźonyPłacowe i pozapłacowe motywowanie pracowników. Analiza przypadku Spółki Akcyjnej "Wolny Obszar Gospodarczy"91b. dobry279 zł279 zł
91zastrzeźonyPodnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez szkolenia na przykładzie wybranej firmy58b. dobry350 zł350 zł
92zastrzeźonyPolityka personalna i systemy motywacyjne na przykładzie przedsiębiorstwa prywatnego87b. dobry299 zł299 zł
93zastrzeźonyPolityka personalna w firmie Lubella S.A.93b. dobry299 zł299 zł
94zastrzeźonyPolityka personalna w strategii funkcjonowania firmy na przykładzie Dawid S Smith Packaging Poland119b. dobry299 zł299 zł
95zastrzeźonyPowiązania rodzinne w administracji publicznej. Etnografia organizacji rządowej82b. dobry299 zł299 zł
96zastrzeźonyPoziom satysfakcji pielęgniarek z pracy zawodowej67b. dobry239 zł239 zł
97zastrzeźonyPozyskiwanie pracowników w nowoczesnych organizacjach124b. dobry299 zł299 zł
98zastrzeźonyPraca jako wartość na podstawie badań przeprowadzonych wśród pracowników dyskontu spożywczego Biedronka.76b. dobry299 zł299 zł
99zastrzeźonyPracownicy jako główny element stanowiący o potencjale firmy turystycznej - procesy motywacyjne pracowników branży turystycznej123b. dobry369 zł369 zł
100zastrzeźonyProblem doboru pracowników w warunkach restrukturyzacji przedsiębiorstwa przemysłu cukrowniczego84b. dobry599 zł299 zł
101zastrzeźonyProblematyka bodźców finansowych i niefinansowych w wynagradzaniu i motywowaniu pracowników76dobry399 zł399 zł
102zastrzeźonyProces rekrutacji i selekcji87b. dobry799 zł399 zł
103zastrzeźonyProfil osobowości pracownika a świadomość zjawiska manipulacji w miejscu pracy88b. dobry289 zł289 zł
104zastrzeźonyProjekt systemu motywacyjnego w oddziale wybranej firmy.96b. dobry399 zł399 zł
105zastrzeźonyPromocja zdrowia w miejscu pracy jako aspekt polityki personalnej58b. dobry599 zł299 zł
106zastrzeźonyPrzywództwo jako czynnik sprawnego zarządzania organizacją i kierowania personelem75b. dobry299 zł299 zł
107zastrzeźonyPsychologiczne uwarunkowania rozmów handlowych72b. dobry399 zł399 zł
108zastrzeźonyRealizowanie funkcji motywacyjnej na przykładzie firmy70b. dobry399 zł399 zł
109zastrzeźonyRekrutacja i dobór jako metod pozyskiwania najlepszych pracowników58b. dobry279 zł279 zł
110zastrzeźonyRekrutacja i selekcja jako podstawa procesu gospodarowania potencjałem ludzkim (na przykładzie Przedsiębiorstwa Budowlano-Instalacyjnego "Bartech" sp. z o.o.)71b. dobry269 zł269 zł
111zastrzeźonyRekrutacja i szkolenie personelu a rozwój organizacji72b. dobry269 zł269 zł
112zastrzeźonyRekrutacja jako element doboru pracowników170b. dobry299 zł299 zł
113zastrzeźonyRekrutacja pracowników w Firmie X34b. dobry245 zł245 zł
114zastrzeźonyRelacje pracownicze w warunkach konfliktu na przykładzie firmy X93b. dobry249 zł249 zł
115zastrzeźonyRestrukturyzacja zatrudnienia na przykładzie firmy X112-599 zł299 zł
116zastrzeźonyRola i znaczenie jednostki samorządowej w procesie pozyskiwania oraz rozdysponowywania finansowych środków europejskich na przykładzie gminy Złocieniec.86dobry399 zł399 zł
117zastrzeźonyRola komunikacji interpersonalnej w handlu40b. dobry189 zł189 zł
118zastrzeźonyRola komunikacji w kierowaniu organizacją68b. dobry299 zł299 zł
119zastrzeźonyRola rekrutacji, selekcji i oceniania w optymalizacji zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie Firmy Rossmann w Poznaniu87b. dobry799 zł399 zł
120CZEKAJSKI MAREKRole menedżera w przedsiębiorstwie82b. dobry799 zł399 zł
121zastrzeźonyRozrachunki pracodawcy z pracownikami z tytułu wynagrodzeń na przykładzie przedsiębiorstwa usługowo-handlowo-produkcyjnego88b. dobry599 zł299 zł
122zastrzeźonySpecyfika zarządzania zasobami ludzkimi w międzynarodowych korporacjach.92b. dobry299 zł299 zł
123zastrzeźonySposoby i formy motywowania personelu w przedsiębiorstwie98b. dobry389 zł389 zł
124zastrzeźonySposoby motywacji oraz możliwości jej wykorzystania w przedsiębiorstwie111b. dobry349 zł349 zł
125zastrzeźonySposoby motywowania ludzi do pracy na przykładzie KGHM Polska Miedź S.A.69b. dobry249 zł249 zł
126zastrzeźonySposoby motywowania pracowników oraz ich wpływ na działalność przedsiębiorstwa na przykładzie huty szkła w Tarnowcu75b. dobry299 zł299 zł
127zastrzeźonyStrategia gospodarowania kadrami jako czynnik rozwoju firmy71b. dobry249 zł249 zł
128zastrzeźonyStyle kierowania pracownikami w przedsiębiorstwie Castorama Gdańsk70b. dobry279 zł279 zł
129zastrzeźonySwoistość zarządzania małym przedsiębiorstwem ze względu na zdolność motywowania pracowników (na przykładzie przedsiębiorstwa Radex-bud)69b. dobry299 zł299 zł
130zastrzeźonySystem kierowania pracownikami w firmie średniej wielkości77b. dobry350 zł350 zł
131zastrzeźonySystem motywacji do pracy, finansowe i pozafinansowe czynniki motywacyjne stosowane w prywatnym przedsiębiorstwie działającym na terenie podkrakowskiej wsi99b. dobry299 zł299 zł
132zastrzeźonySystem motywacji w przedsiębiorstwie75-349 zł349 zł
133zastrzeźonySystem motywowania jako składnik zarządzania zasobami ludzkimi w świetle działalności enion s.a. w Tarnowie71b. dobry799 zł399 zł
134zastrzeźonySystem motywowania pracowników na przykładzie Firmy Kronospan60b. dobry299 zł299 zł
135zastrzeźonySystem motywowania w przedsiębiorstwie79-599 zł299 zł
136zastrzeźonySystem oceniania pracowników w przedsiębiorstwie71b. dobry350 zł350 zł
137zastrzeźonySystem planowania zajęć i tras personelu mobilnego na przykładzie firmy edukacyjnej79b. dobry299 zł299 zł
138zastrzeźonySystem szkolenia pracowników na przykładzie firmy farmaceutycznej działającej na rynkach globalnych90dobry349 zł349 zł
139zastrzeźonySystem szkoleń jako element motywacji i doskonalenia pracowników na przykładzie firmy "x"94b. dobry99 zł99 zł
140zastrzeźonySystem szkoleń oraz sposoby motywacji pracowników w organizacji na przykładzie firmy telekomunikacyjnej X63b. dobry289 zł289 zł
141zastrzeźonySystemy ocen pracowniczych w organizacji88b. dobry799 zł399 zł
142zastrzeźonySystemy wynagrodzeń a motywacja pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa handlowego w Poznaniu76b. dobry299 zł299 zł
143zastrzeźonySzkolenia - element zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie Instytutu Badawczego Leśnictwa75b. dobry239 zł239 zł
144zastrzeźonySzkolenia jako etap zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie firmy Top Secret63dobry599 zł299 zł
145zastrzeźonySzkolenia pracowników w organizacji. Etapy, instrumenty i rezultaty102b. dobry349 zł349 zł
146zastrzeźonySzkolenie i doskonalenie pracowników na przykładzie Leżajskiego Stowarzyszenia Rozwoju86b. dobry299 zł299 zł
147zastrzeźonySzkolenie i doskonalenie pracowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi78b. dobry289 zł289 zł
148zastrzeźonyTendencje w kształceniu średniej kadry technicznej dla potrzeb przedsiębiorstw przemysłowych64dobry249 zł249 zł
149zastrzeźonyTeoria gier jako teoretyczna podstawa kierowania konfliktami85b. dobry299 zł299 zł
150zastrzeźonyTyp temperamentu a styl kierowania85dobry399 zł399 zł
151zastrzeźonyUmiejętność radzenia sobie ze stresem w świetle badań własnych żołnierzy zawodowych62b. dobry299 zł299 zł
152ZAWADZKI MAREKWartościowanie pracy jako podstawa kształtowania systemu wynagrodzeń w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy XYZ S.A.107-799 zł399 zł
153zastrzeźonyWdrażanie i funkcjonowanie systemu okresowych ocen pracowniczych w przedsiębiorstwie76b. dobry349 zł349 zł
154zastrzeźonyWerbalne i niewerbalne umiejętności menedżera106b. dobry599 zł299 zł
155zastrzeźonyWizerunek polskiego menedżera na tle innych krajów ( ze szczególnym uwzględnieniem roli systemu edukacyjnego w kształtowaniu obrazu polskiego menedżera )105b. dobry299 zł299 zł
156zastrzeźonyWpływ komunikacji niewerbalnej na negocjacje72b. dobry799 zł399 zł
157zastrzeźonyWpływ kultury organizacyjnej na efektywność i motywację do pracy116-799 zł399 zł
158zastrzeźonyWpływ mobbingu na wydajność pracowników70b. dobry799 zł399 zł
159zastrzeźonyWpływ motywacji na efektywność ekonomiczną przedsiębiorstwa YAVO105b. dobry299 zł299 zł
160zastrzeźonyWpływ szkoleń na wzrost efektywności pracy doradcy klienta na przykładzie Banku PKO BP SA71b. dobry299 zł299 zł
161zastrzeźonyWpływ wdrażania Centralnego Systemu Informatycznego (CSI) na efektywność i motywację do pracy pracowników Biura Administracji PKO BP S.A.150b. dobry299 zł299 zł
162zastrzeźonyWpływ wypalenia zawodowego na postawy lekarzy wobec pracy120b. dobry399 zł399 zł
163zastrzeźonyWspółczesne metody doboru kadr w przedsiębiorstwach polskich na tle rozwiązań światowych76b. dobry249 zł249 zł
164zastrzeźonyWybrane aspekty motywacji pracowników w teorii i praktyce72dobry599 zł299 zł
165zastrzeźonyWybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie Polskiego Towarzystwa Finansowego S.A.113b. dobry349 zł349 zł
166zastrzeźonyWybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie "X"79b. dobry299 zł299 zł
167zastrzeźonyWybrane zagadnienia z zarządzania kadrami na przykładzie firmy X w latach 1997 - 200298b. dobry799 zł399 zł
168zastrzeźonyWykorzystanie ocen pracowniczych w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie Barclays Bank PLC110b. dobry399 zł399 zł
169zastrzeźonyWynagrodzenia w Polsce na tle wynagrodzeń w wybranych krajach europejskich53b. dobry349 zł349 zł
170zastrzeźonyWynagrodzenie i ocenianie pracowników jako instrument pobudzania motywacji do pracy na przykładzie PZOZ "X"127b. dobry799 zł399 zł
171zastrzeźonyWynagrodzenie jako składnik systemu motywacyjnego pracowników76b. dobry399 zł399 zł
172zastrzeźonyWypalenie zawodowe u menedżerów organizacji sprzedażowych60b. dobry195 zł195 zł
173zastrzeźonyZarządzanie czasem managera ze szczególnym uwzględnieniem czynnika psychologicznego na przykładzie XXX sp. z o.o.78b. dobry599 zł299 zł
174zastrzeźonyZarządzanie Kadrami95b. dobry399 zł399 zł
175zastrzeźonyZarządzanie kadrami na przykładzie firmy usługowej89b. dobry269 zł269 zł
176zastrzeźonyZarządzanie kapitałem intelektualnym na podstawie analizy przedsiębiorstwa RAFAKO w Raciborzu212b. dobry299 zł299 zł
177zastrzeźonyZarządzanie personelem i motywacja podwładnych w Centrum Konferencyjno-wypoczynkowy Vesta w Jeleśni49dostateczny149 zł149 zł
178zastrzeźonyZarządzanie przez rozwiązywanie konfliktów na przykładzie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koniecpolu110-599 zł299 zł
179zastrzeźonyZarządzanie zasobami ludzkimi77b. dobry799 zł399 zł
180zastrzeźonyZarządzanie zasobami ludzkimi na podstawie Browaru XXX w latach 1999-2001105b. dobry249 zł249 zł
181zastrzeźonyZarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie firmy budowlanej50b. dobry349 zł349 zł
182zastrzeźonyZarządzanie zasobami ludzkimi w firmie XXX73b. dobry249 zł249 zł
183zastrzeźonyZarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji137b. dobry249 zł249 zł
184zastrzeźonyZarządzanie zasobami ludzkimi w ośrodku wczasowo-hotelowym68dobry599 zł299 zł
185zastrzeźonyZasady funkcjonowania efektywnego systemu wynagradzania na przykładzie przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej w Mławie S.A.52dobry279 zł279 zł
186WOJTCZAK BOŻENAZasoby ludzkie jako główny czynnik sukcesu firmy76b. dobry799 zł399 zł
187zastrzeźonyZasoby ludzkie w organizacji oraz proces ich formowania i doskonalenia87b. dobry399 zł399 zł
188zastrzeźonyZespołowość działania w przedsiębiorstwie71b. dobry599 zł299 zł
189zastrzeźonyZnaczenie motywowania pracowników w zarządzaniu kadrami na przykładzie firmy PTK Centertel sp. z o.o.100b. dobry399 zł399 zł
190zastrzeźonyZnaczenie stylu kierowania dla zarządzania przedsiębiorstwem82b. dobry799 zł399 zł


<< powrót

Aquarius
telefon: 796 733 766
e-mail: amorelka@gmail.com
prace licencjackie