Strona Glowna   O Nas   Kontakt
Informacje dla sprzedajacych   Informacje dla kupujacych   Katalog Prac Dyplomowych   Ranking sprzedazy

Prace z kategorii: Zarządzanie zasobami ludzkimi (polskie)

L.p.AutorTytuł
Liczba stron
Ocena
Cena
Cena dla studentów
1zastrzeźony"System motywowania pracowników na przykładzie Firmy Centrum Finansowe Agar"78b. dobry599 zł299 zł
2zastrzeźonyAnaliza efektywności systemu oceniania pracowników na przykładzie TP S.A.138b. dobry799 zł399 zł
3zastrzeźonyAnaliza fluktuacji pracowników na rynku ubezpieczeń na przykładzie grupy Allianz Polska w latach 1998-2008121b. dobry799 zł399 zł
4zastrzeźonyAnaliza i ocena ścieżek karier w organizacji91dobry599 zł299 zł
5zastrzeźonyAnaliza i ocena wdrożonego w Banku X Systemu Zarządzania przez Kompetencje90b. dobry399 zł399 zł
6zastrzeźonyAnaliza i ocena zarządzania kapitałem intelektualnym w Rafako152b. dobry799 zł399 zł
7zastrzeźonyAnaliza i ocena zarządzania zasobami ludzkimi w małej firmie na przykładzie firmy XXX68dobry269 zł269 zł
8zastrzeźonyAnaliza porównawcza starego i nowego systemu ocen pracowniczych w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.77b. dobry299 zł299 zł
9zastrzeźonyAnaliza porównawcza zarządzania talentami na wybranych przypadkach62b. dobry199 zł199 zł
10zastrzeźonyAnaliza procesu kadrowego na przykładzie Zespołu Szkół XXX60b. dobry349 zł349 zł
11zastrzeźonyAnaliza sprawozdania finansowego jako podstawa oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa na przykładzie "RUCH" S.A za lata 2005 - 2008115b. dobry399 zł399 zł
12zastrzeźonyAnaliza systemu motywacji do pracy na przykładzie firmy telekomunikacyjnej w Gdańsku86b. dobry269 zł269 zł
13zastrzeźonyAnaliza systemu motywacyjnego pracowników w firmie Maspex Wadowice89b. dobry299 zł299 zł
14zastrzeźonyAnaliza systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy X60b. dobry599 zł299 zł
15zastrzeźonyAnaliza systemu płacowego na podstawie wybranego przedsiębiorstwa118b. dobry799 zł399 zł
16zastrzeźonyAnaliza systemu premiowania na przykładzie Banku Millennium S.A.83b. dobry299 zł299 zł
17zastrzeźonyAnaliza systemu rekrutacji i selekcji pracowników na podstawie wybranego przedsiębiorstwa90b. dobry379 zł379 zł
18zastrzeźonyAnaliza współczesnych metod kształtowania motywacji pracowników - na podstawie przedsiębiorstwa transportowego72b. dobry349 zł349 zł
19zastrzeźonyAnaliza zmian demograficznych w powiecie krośnieńskim w odniesieniu do sytuacji w kraju74b. dobry299 zł299 zł
20zastrzeźonyAspekty komunikacji interpersonalnej w wojsku58b. dobry298 zł298 zł
21zastrzeźonyControlling personalny na przykładzie firmy XXX102b. dobry799 zł399 zł
22zastrzeźonyCzynnik ludzki w zarządzaniu logistycznym na przykładzie firmy PROMET - SERVICE sp. Z O.O.73b. dobry349 zł349 zł
23zastrzeźonyCzynniki warunkujące i sprzyjające efektywności kierowania zasobami ludzkimi73b. dobry599 zł299 zł
24zastrzeźonyDiagnoza i projekt usprawnienia systemu zarządzania zasobami ludzkimi w wybranym przedsiębiorstwie157b. dobry399 zł399 zł
25zastrzeźonyDobór i doskonalenie kadr kierowniczych na przykładzie Banku PKO BP S.A. w Myszkowie89dobry799 zł399 zł
26zastrzeźonyDobór i rekrutacja absolwentów szkół wyższych dla potrzeb przedsiębiorstw działających w powiecie sieradzkim95b. dobry599 zł299 zł
27zastrzeźonyDoskonalenie systemu motywacji pozapłacowej w ośrodku kształcenia w zakresie języka angielskiego XXX101b. dobry399 zł399 zł
28zastrzeźonyDoskonalenie systemu szkoleń pracowniczych na przykładzie Kopalni Soli Kłodawa w Kłodawie109b. dobry299 zł299 zł
29zastrzeźonyEfektywne zarządzanie czasem pracy menedżera na przykładzie firmy Asto79b. dobry599 zł299 zł
30zastrzeźonyGospodarowanie czynnikiem pracy w porcie Szczecin111b. dobry349 zł349 zł
31zastrzeźonyIdentyfikacja czynników wpływających na sukces firmy na przykładzie przedsiębiorstwa rodzinnego68b. dobry299 zł299 zł
32zastrzeźonyIdentyfikacja źródeł konfliktów w organizacji na przykładzie firmy XYZ.60b. dobry349 zł349 zł
33zastrzeźonyIstota rozwoju kompetencji menedżerskich na przykładzie ARiMR66b. dobry299 zł299 zł
34zastrzeźonyKierowanie jako sztuka zarządzania ludźmi na przykładzie firmy MS72dobry249 zł249 zł
35zastrzeźonyKomunikacja w firmie INCO-VERITAS72b. dobry599 zł299 zł
36zastrzeźonyKomunikowanie się jako proces45b. dobry249 zł249 zł
37zastrzeźonyKonflikty w organizacji i ich rozwiązywanie na przykładzie firmy "DOMBUD" w Pile67b. dobry399 zł399 zł
38zastrzeźonyKreatywność pracowników a rozwój polskich firm117b. dobry199 zł199 zł
39zastrzeźonyKształtowanie motywacji pracowników (na przykładzie sklepu United Colors of Benetton Stary Browar w Poznaniu)76b. dobry299 zł299 zł
40PIETRZAK ADAMKształtowanie motywacji zachowań w nowoczesnej firmie85dobry799 zł399 zł
41zastrzeźonyKształtowanie systemu wynagrodzeń pracowników starostwa powiatowego w Krotoszynie106b. dobry599 zł299 zł
42zastrzeźonyKultura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Grudziądzu- próba odniesienia pojęcia169b. dobry299 zł299 zł
43zastrzeźonyMenedżer jako motywator zespołu pracowników na podstawie Grupy Aviva Polska59b. dobry199 zł199 zł
44zastrzeźonyMetody doboru kadry kierowniczej222b. dobry269 zł269 zł
45zastrzeźonyMetody oraz problemy pozyskiwania pracowników w przedsiębiorstwie. Rekrutacja, selekcja oraz adaptacja społeczno-zawodowa91b. dobry399 zł399 zł
46zastrzeźonyMetody zarządzania konfliktem w organizacji60b. dobry299 zł299 zł
47zastrzeźonyMetody zarządzania zespołami pracowniczymi79b. dobry279 zł279 zł
48zastrzeźonyMobbing i molestowanie seksualne w miejscu pracy. Wpływ na osobowość pracownika75dobry799 zł399 zł
49zastrzeźonyMobbing w miejscu pracy na przykładzie organizacji Video World40b. dobry199 zł199 zł
50zastrzeźonyModel kompetencyjny a ocena pracownicza69b. dobry599 zł299 zł
51zastrzeźonyMotywacja i jej stymulacja w zarządzaniu na przykładzie firmy Fiat Auto Poland S.A.72b. dobry599 zł299 zł
52zastrzeźonyMotywacja jako element zarządzania przedsiębiorstwem na przykąłdzie firmy X100b. dobry399 zł399 zł
53zastrzeźonyMotywacja pracownika w firmie XXX45b. dobry249 zł249 zł
54zastrzeźonyMotywacyjne oddziaływanie organizacji na osobowość młodego pracownika64b. dobry269 zł269 zł
55zastrzeźonyMotywowanie do pracy pracowników Biura Centrum Informatyki PKO BP S.A.100b. dobry599 zł299 zł
56zastrzeźonyMotywowanie jako funkcja zarządzania110b. dobry799 zł399 zł
57zastrzeźonyMotywowanie jako funkcja zarządzania na przykładzie firmy handlowej XYZ52dobry349 zł349 zł
58zastrzeźonyMotywowanie personelu do pracy na przykładzie firmy "x" analiza i teoria74b. dobry399 zł399 zł
59zastrzeźonyMotywowanie pracowników jako element zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie PZU85b. dobry599 zł299 zł
60zastrzeźonyMotywowanie pracowników mundurowych na przykładzie Policji113b. dobry299 zł299 zł
61zastrzeźonyMotywowanie pracowników w firmie Microsoft100b. dobry399 zł399 zł
62zastrzeźonyMotywowanie pracowników w Urzędzie Miasta Gorlice73b. dobry199 zł199 zł
63zastrzeźonyMożliwość rozszerzenia wykorzystania bodźców pozaekonomicznych w motywowaniu pracowników (na przykładzie przedsiębiorstwa Paris Galerie)63b. dobry299 zł299 zł
64zastrzeźonyNegocjacje jako sposób rozwiązywania konfliktów61b. dobry289 zł289 zł
65zastrzeźonyNegocjacje-sposób osiągania porozumienia64dobry299 zł299 zł
66zastrzeźonyNiematerialne formy motywowania pracowników42b. dobry169 zł169 zł
67zastrzeźonyNiematerialne formy motywowania pracowników do pracy na przykładzie firmy AXEL SPRINGER KONTAKT115b. dobry349 zł349 zł
68zastrzeźonyNiematerialne sposoby motywowania pracowników na przykładzie firmy X106b. dobry299 zł299 zł
69zastrzeźonyObraz współczesnego menedżera w hotelarstwie90b. dobry299 zł299 zł
70zastrzeźonyObserwacja jako metoda oceny kadry niższego i średniego szczebla zarządzania83b. dobry599 zł299 zł
71zastrzeźonyOcena skuteczności procesu gospodarowania kadrami jako czynnik rozwoju firmy90b. dobry249 zł249 zł
72zastrzeźonyOcena zatrudnienia na podstawie firmy XYZ69dobry599 zł299 zł
73zastrzeźonyOcenianie pracowników jako element podejmowania decyzji personalnych w zarządzaniu Telekomunikacją Polską S.A.78b. dobry399 zł399 zł
74zastrzeźonyOceny pracownicze jako element motywowania108dobry299 zł299 zł
75zastrzeźonyOkresowe oceny pracowników teoria i praktyka na przykładzie firmy N73b. dobry279 zł279 zł
76zastrzeźonyOptymalizacja instrumentów motywacji na przykładzie firmy transportowej60dobry299 zł299 zł
77zastrzeźonyOrganizacja pracy w agencji celnej80b. dobry229 zł229 zł
78zastrzeźonyOrganizacja pracy w małej firmie na przykładzie firmy QElements48b. dobry599 zł599 zł
79zastrzeźonyOsobowościowe i moralne cechy dobrego negocjatora52b. dobry599 zł299 zł
80zastrzeźonyOutplacement jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi87b. dobry799 zł399 zł
81zastrzeźonyPartycypacja załogi w procesie wprowadzania zmian organizacyjnych125b. dobry799 zł399 zł
82zastrzeźonyPłaca jako środek motywacji80b. dobry229 zł229 zł
83zastrzeźonyPłacowe i pozapłacowe motywowanie pracowników. Analiza przypadku Spółki Akcyjnej "Wolny Obszar Gospodarczy"91b. dobry279 zł279 zł
84zastrzeźonyPolityka personalna i systemy motywacyjne na przykładzie przedsiębiorstwa prywatnego87b. dobry299 zł299 zł
85zastrzeźonyPolityka personalna w firmie Lubella S.A.93b. dobry299 zł299 zł
86zastrzeźonyPolityka personalna w strategii funkcjonowania firmy na przykładzie Dawid S Smith Packaging Poland119b. dobry299 zł299 zł
87zastrzeźonyPowiązania rodzinne w administracji publicznej. Etnografia organizacji rządowej82b. dobry299 zł299 zł
88zastrzeźonyPoziom satysfakcji pielęgniarek z pracy zawodowej67b. dobry239 zł239 zł
89zastrzeźonyPozyskiwanie pracowników w nowoczesnych organizacjach124b. dobry299 zł299 zł
90zastrzeźonyPraca jako wartość na podstawie badań przeprowadzonych wśród pracowników dyskontu spożywczego Biedronka.76b. dobry299 zł299 zł
91zastrzeźonyPracownicy jako główny element stanowiący o potencjale firmy turystycznej - procesy motywacyjne pracowników branży turystycznej123b. dobry369 zł369 zł
92zastrzeźonyProblem doboru pracowników w warunkach restrukturyzacji przedsiębiorstwa przemysłu cukrowniczego84b. dobry599 zł299 zł
93zastrzeźonyProblematyka bodźców finansowych i niefinansowych w wynagradzaniu i motywowaniu pracowników76dobry399 zł399 zł
94zastrzeźonyProces rekrutacji i selekcji87b. dobry799 zł399 zł
95zastrzeźonyProfil osobowości pracownika a świadomość zjawiska manipulacji w miejscu pracy88b. dobry289 zł289 zł
96zastrzeźonyProjekt systemu motywacyjnego w oddziale wybranej firmy.96b. dobry399 zł399 zł
97zastrzeźonyPromocja zdrowia w miejscu pracy jako aspekt polityki personalnej58b. dobry599 zł299 zł
98zastrzeźonyPrzywództwo jako czynnik sprawnego zarządzania organizacją i kierowania personelem75b. dobry299 zł299 zł
99zastrzeźonyPsychologiczne uwarunkowania rozmów handlowych72b. dobry399 zł399 zł
100zastrzeźonyRealizowanie funkcji motywacyjnej na przykładzie firmy70b. dobry399 zł399 zł
101zastrzeźonyRekrutacja i dobór jako metod pozyskiwania najlepszych pracowników58b. dobry279 zł279 zł
102zastrzeźonyRekrutacja i selekcja jako podstawa procesu gospodarowania potencjałem ludzkim (na przykładzie Przedsiębiorstwa Budowlano-Instalacyjnego "Bartech" sp. z o.o.)71b. dobry269 zł269 zł
103zastrzeźonyRekrutacja i szkolenie personelu a rozwój organizacji72b. dobry269 zł269 zł
104zastrzeźonyRekrutacja jako element doboru pracowników170b. dobry299 zł299 zł
105zastrzeźonyRekrutacja pracowników w Firmie X34b. dobry245 zł245 zł
106zastrzeźonyRelacje pracownicze w warunkach konfliktu na przykładzie firmy X93b. dobry249 zł249 zł
107zastrzeźonyRestrukturyzacja zatrudnienia na przykładzie firmy X112-599 zł299 zł
108zastrzeźonyRola i znaczenie jednostki samorządowej w procesie pozyskiwania oraz rozdysponowywania finansowych środków europejskich na przykładzie gminy Złocieniec.86dobry399 zł399 zł
109zastrzeźonyRola komunikacji interpersonalnej w handlu40b. dobry189 zł189 zł
110zastrzeźonyRola komunikacji w kierowaniu organizacją68b. dobry299 zł299 zł
111zastrzeźonyRola rekrutacji, selekcji i oceniania w optymalizacji zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie Firmy Rossmann w Poznaniu87b. dobry799 zł399 zł
112CZEKAJSKI MAREKRole menedżera w przedsiębiorstwie82b. dobry799 zł399 zł
113zastrzeźonyRozrachunki pracodawcy z pracownikami z tytułu wynagrodzeń na przykładzie przedsiębiorstwa usługowo-handlowo-produkcyjnego88b. dobry599 zł299 zł
114zastrzeźonySpecyfika zarządzania zasobami ludzkimi w międzynarodowych korporacjach.92b. dobry299 zł299 zł
115zastrzeźonySposoby motywacji oraz możliwości jej wykorzystania w przedsiębiorstwie111b. dobry349 zł349 zł
116zastrzeźonySposoby motywowania ludzi do pracy na przykładzie KGHM Polska Miedź S.A.69b. dobry249 zł249 zł
117zastrzeźonySposoby motywowania pracowników oraz ich wpływ na działalność przedsiębiorstwa na przykładzie huty szkła w Tarnowcu75b. dobry299 zł299 zł
118zastrzeźonyStrategia gospodarowania kadrami jako czynnik rozwoju firmy71b. dobry249 zł249 zł
119zastrzeźonyStyle kierowania pracownikami w przedsiębiorstwie Castorama Gdańsk70b. dobry279 zł279 zł
120zastrzeźonySwoistość zarządzania małym przedsiębiorstwem ze względu na zdolność motywowania pracowników (na przykładzie przedsiębiorstwa Radex-bud)69b. dobry299 zł299 zł
121zastrzeźonySystem motywacji do pracy, finansowe i pozafinansowe czynniki motywacyjne stosowane w prywatnym przedsiębiorstwie działającym na terenie podkrakowskiej wsi99b. dobry299 zł299 zł
122zastrzeźonySystem motywacji w przedsiębiorstwie75-349 zł349 zł
123zastrzeźonySystem motywowania jako składnik zarządzania zasobami ludzkimi w świetle działalności enion s.a. w Tarnowie71b. dobry799 zł399 zł
124zastrzeźonySystem motywowania pracowników na przykładzie Firmy Kronospan60b. dobry299 zł299 zł
125zastrzeźonySystem motywowania w przedsiębiorstwie79-599 zł299 zł
126zastrzeźonySystem planowania zajęć i tras personelu mobilnego na przykładzie firmy edukacyjnej79b. dobry299 zł299 zł
127zastrzeźonySystem szkolenia pracowników na przykładzie firmy farmaceutycznej działającej na rynkach globalnych90dobry349 zł349 zł
128zastrzeźonySystem szkoleń jako element motywacji i doskonalenia pracowników na przykładzie firmy "x"94b. dobry99 zł99 zł
129zastrzeźonySystem szkoleń oraz sposoby motywacji pracowników w organizacji na przykładzie firmy telekomunikacyjnej X63b. dobry289 zł289 zł
130zastrzeźonySystemy ocen pracowniczych w organizacji88b. dobry799 zł399 zł
131zastrzeźonySystemy wynagrodzeń a motywacja pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa handlowego w Poznaniu76b. dobry299 zł299 zł
132zastrzeźonySzkolenia - element zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie Instytutu Badawczego Leśnictwa75b. dobry239 zł239 zł
133zastrzeźonySzkolenia jako etap zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie firmy Top Secret63dobry599 zł299 zł
134zastrzeźonySzkolenia pracowników w organizacji. Etapy, instrumenty i rezultaty102b. dobry349 zł349 zł
135zastrzeźonySzkolenie i doskonalenie pracowników na przykładzie Leżajskiego Stowarzyszenia Rozwoju86b. dobry299 zł299 zł
136zastrzeźonySzkolenie i doskonalenie pracowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi78b. dobry289 zł289 zł
137zastrzeźonyTendencje w kształceniu średniej kadry technicznej dla potrzeb przedsiębiorstw przemysłowych64dobry249 zł249 zł
138zastrzeźonyTeoria gier jako teoretyczna podstawa kierowania konfliktami85b. dobry299 zł299 zł
139zastrzeźonyUmiejętność radzenia sobie ze stresem w świetle badań własnych żołnierzy zawodowych62b. dobry299 zł299 zł
140ZAWADZKI MAREKWartościowanie pracy jako podstawa kształtowania systemu wynagrodzeń w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy XYZ S.A.107-799 zł399 zł
141zastrzeźonyWdrażanie i funkcjonowanie systemu okresowych ocen pracowniczych w przedsiębiorstwie76b. dobry349 zł349 zł
142zastrzeźonyWerbalne i niewerbalne umiejętności menedżera106b. dobry599 zł299 zł
143zastrzeźonyWizerunek polskiego menedżera na tle innych krajów ( ze szczególnym uwzględnieniem roli systemu edukacyjnego w kształtowaniu obrazu polskiego menedżera )105b. dobry299 zł299 zł
144zastrzeźonyWpływ komunikacji niewerbalnej na negocjacje72b. dobry799 zł399 zł
145zastrzeźonyWpływ kultury organizacyjnej na efektywność i motywację do pracy116-799 zł399 zł
146zastrzeźonyWpływ mobbingu na wydajność pracowników70b. dobry799 zł399 zł
147zastrzeźonyWpływ motywacji na efektywność ekonomiczną przedsiębiorstwa YAVO105b. dobry299 zł299 zł
148zastrzeźonyWpływ szkoleń na wzrost efektywności pracy doradcy klienta na przykładzie Banku PKO BP SA71b. dobry299 zł299 zł
149zastrzeźonyWpływ wdrażania Centralnego Systemu Informatycznego (CSI) na efektywność i motywację do pracy pracowników Biura Administracji PKO BP S.A.150b. dobry299 zł299 zł
150zastrzeźonyWpływ wypalenia zawodowego na postawy lekarzy wobec pracy120b. dobry399 zł399 zł
151zastrzeźonyWspółczesne metody doboru kadr w przedsiębiorstwach polskich na tle rozwiązań światowych76b. dobry249 zł249 zł
152zastrzeźonyWybrane aspekty motywacji pracowników w teorii i praktyce72dobry599 zł299 zł
153zastrzeźonyWybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie Polskiego Towarzystwa Finansowego S.A.113b. dobry349 zł349 zł
154zastrzeźonyWybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie "X"79b. dobry299 zł299 zł
155zastrzeźonyWybrane zagadnienia z zarządzania kadrami na przykładzie firmy X w latach 1997 - 200298b. dobry799 zł399 zł
156zastrzeźonyWykorzystanie ocen pracowniczych w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie Barclays Bank PLC110b. dobry399 zł399 zł
157zastrzeźonyWynagrodzenia w Polsce na tle wynagrodzeń w wybranych krajach europejskich53b. dobry349 zł349 zł
158zastrzeźonyWynagrodzenie i ocenianie pracowników jako instrument pobudzania motywacji do pracy na przykładzie PZOZ "X"127b. dobry799 zł399 zł
159zastrzeźonyWynagrodzenie jako składnik systemu motywacyjnego pracowników76b. dobry399 zł399 zł
160zastrzeźonyWypalenie zawodowe u menedżerów organizacji sprzedażowych60b. dobry195 zł195 zł
161zastrzeźonyZarządzanie czasem managera ze szczególnym uwzględnieniem czynnika psychologicznego na przykładzie XXX sp. z o.o.78b. dobry599 zł299 zł
162zastrzeźonyZarządzanie Kadrami95b. dobry399 zł399 zł
163zastrzeźonyZarządzanie kadrami na przykładzie firmy usługowej89b. dobry269 zł269 zł
164zastrzeźonyZarządzanie kapitałem intelektualnym na podstawie analizy przedsiębiorstwa RAFAKO w Raciborzu212b. dobry299 zł299 zł
165zastrzeźonyZarządzanie personelem i motywacja podwładnych w Centrum Konferencyjno-wypoczynkowy Vesta w Jeleśni49dostateczny149 zł149 zł
166zastrzeźonyZarządzanie przez rozwiązywanie konfliktów na przykładzie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koniecpolu110-599 zł299 zł
167zastrzeźonyZarządzanie zasobami ludzkimi77b. dobry799 zł399 zł
168zastrzeźonyZarządzanie zasobami ludzkimi na podstawie Browaru XXX w latach 1999-2001105b. dobry249 zł249 zł
169zastrzeźonyZarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie firmy budowlanej50b. dobry349 zł349 zł
170zastrzeźonyZarządzanie zasobami ludzkimi w firmie XXX73b. dobry249 zł249 zł
171zastrzeźonyZarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji137b. dobry249 zł249 zł
172zastrzeźonyZarządzanie zasobami ludzkimi w ośrodku wczasowo-hotelowym68dobry599 zł299 zł
173zastrzeźonyZasady funkcjonowania efektywnego systemu wynagradzania na przykładzie przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej w Mławie S.A.52dobry279 zł279 zł
174WOJTCZAK BOŻENAZasoby ludzkie jako główny czynnik sukcesu firmy76b. dobry799 zł399 zł
175zastrzeźonyZasoby ludzkie w organizacji oraz proces ich formowania i doskonalenia87b. dobry399 zł399 zł
176zastrzeźonyZespołowość działania w przedsiębiorstwie71b. dobry599 zł299 zł
177zastrzeźonyZnaczenie motywowania pracowników w zarządzaniu kadrami na przykładzie firmy PTK Centertel sp. z o.o.100b. dobry399 zł399 zł
178zastrzeźonyZnaczenie stylu kierowania dla zarządzania przedsiębiorstwem82b. dobry799 zł399 zł


<< powrót

Aquarius
telefon: 796 733 766
e-mail: amorelka@gmail.com
prace licencjackie