Bankowość i giełda
Tytuł
Tradycyjne i nowatorskie kanały dystrybucji produktów bankowych
Podtytuł-
Autorzastrzeźony
Liczba stron84
Nazwa Szkoły WyźszejWyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2003
Cena
199 zł
Nr zamówienia
ekn-481-bg
Język pracy polski
Zawartość pracy

 
Spis Treści

WSTĘP

ROZDZIAŁ I CHARAKTERYSTYKA KANAŁÓW DYSTRYBUCJI I USŁUG BANKOWYCH
1. OPERACJE BANKOWE
2. BANKOWA OFERTA PRODUKTÓW I USŁUG
2.1. Kredytowanie
2.2. Rachunki bankowe.
2.3. Wkłady oszczędnościowe
2.4. Odsetki, prowizje, opłaty
2.5. Operacje płatnicze
2.6. Akredytywa
2.7. Inkaso bankowe
2.8. Operacje bankowości elektronicznej
3. KANAŁY DYSTRYBUCJI PRODUKTÓW I USŁUG BANKOWYCH
3.1. Sprzedaż usług bankowych
3.2. Jakość obsługi klienta
3.3. Orientacja marketingowa banków.


ROZDZIAŁ II TRADYCYJNE KANAŁY DYSTRYBUCJI PRODUKTÓW BANKOWYCH.
4. PLACÓWKA BANKOWA
4.1. Rola i wygląd placówki, agencji bankowej. 4.2. Lokalizacja placówki i badanie rynku zbytu.
4.3. Rozwój tradycyjnego sposobu sprzedaży.
4.4. Charakterystyka placówki jako kanału dystrybucji
5. BANKOMATY
6. KARTY BANKOWE
6.1. Rodzaje kart
6.2. Oferta kart na rynku bankowym


ROZDZIAŁ III NOWATORSKIE KANAŁY DYSTRYBUCJI PRODUKTÓW BANKOWYCH
7. ROZWÓJ BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ.
8. ELEKTRONICZNE KANAŁY KOMUNIKACJI Z BANKIEM
8.1. Bank przez telefon
8.2. Bank przez Internet
8.3. Bank przez WAP (Wireless Application Protocol)
8.4. Bank przez SMS (Short Messaging System)&
9. BANKOWOŚĆ A INTERNET
9.1. Bankowość elektroniczna na świecie
9.2. Bankowość internetowa na rynku polskim.
10. TECHNIKI ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI BANKOWYCH. 63
10.1. Proste uwierzytelnianie
10.2. Silne uwierzytelnianie
10.3. Podpis elektroniczny
11. IDEA BANKU WIRTUALNEGO
12. RADA BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

ZAKOŃCZENIE
LITERATURA
ZAŁĄCZNIKI

Wstęp
W ostatnich latach jesteśmy świadkami rewolucji w bankowości. W świetle projektu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej cała gospodarka staje przed obliczem przemian. Przemiany również dokonywane są w sektorze bankowym, tak aby można było sprostać konkurencyjności obecnego i przyszłego rynku zbytu. Przy obecnym rozwoju techniki informatycznej otworzyły się nowe możliwości dystrybucyjne dla produktów i usług bankowych. W krajach zachodnich o wysokim poziomie gospodarczym takich jak: Stany Zjednoczone, Francja, Niemcy, gdzie bankowość jest znacznie rozwinięta nowe trendy sprzedaży usług bankowych funkcjonują już od dawna. Teraz kolej na Polskę.
Nowoczesny marketing bankowy wychodzi z założenia, iż bank jest dla klienta a nie klient dla banku. Zatem w myśl tej maksymy banki zmieniają swoja politykę działania tak aby w pełni zaspokoić potrzeby klienta. Dokonują tego między innymi dostosowując swoją ofertę do aktualnych trendów na rynku bankowym, oraz zapełniając jeszcze nie wykorzystane przez nich kanały kontaktu z klientem.
Celem pracy jest przedstawienie sposobów dystrybucji produktów bankowych jakimi obecnie posługują się banki komercyjne. Zamierzenie to zostanie zrealizowane poprzez pokazanie w jaki sposób dostosowują swoją organizację do potrzeb jakie wymusza na nich rynek oraz konkurencja.
Na podstawie zebranych informacji o kanałach dystrybucji produktów bankowych będzie można dokonać porównania, który z przedstawionych sposobów sprzedaży produktów i usług jest korzystniejszy, łatwiejszy w obsłudze, z poziomu zarówno klienta jak i banku.
W rozdziale pierwszym przedstawiona została ogólna charakterystyka problemu dystrybucji i sposobów sprzedaży na rynku bankowym oraz oferta usług tego sektora.
Drugi rozdział to omówienie i prezentacja tradycyjnych form sprzedaży produktów banków komercyjnych, oraz ilustracja przemian zachodzących na rynku usług bankowych świadczonych w ten sposób.
Trzeci, a zarazem ostatni, rozdział charakteryzuje nowatorskie metody obsługi klienta. Obrazuje metody oddziaływania banku na klienta, oraz przedstawia wady i zalety nowego sposobu świadczenia usług<< powrót


 Web Design by PolishSEO.com