PRAWO I ADMINISTRACJA
Tytuł
Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych ludności jako zadanie własne gminy
Podtytuł-
Autorzastrzeźony
Liczba stron23
Nazwa Szkoły WyźszejUniwersytet Łódzki
Rodzaj pracy inna
Rok oddania 2004
Cena
199 zł
Nr zamówienia
prawo-13/09
Język pracy polski
Zawartość pracy

 
SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział I. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego – zagadnienia ogólne.
1. 1. Charakterystyka gminy jako jednostki samorządu terytorialnego.
1. 2. Władze gminy.
1. 3. Zadania gminy.


Rozdział II. Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych ludności gminy Łódź.
2. 1. Zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
2. 1. 1. Mieszkaniowy zasób Miasta.
2. 1. 2. Wielkość zasobu mieszkaniowego Gminy Łódź.
2. 2. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej.


Rozdział III. Działania Gminy wspomagające proces zaspakajania potrzeb mieszkaniowych swoich mieszkańców.
3. 1. Budownictwo mieszkaniowe realizowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
3. 2. Inne działania Gminy wspomagające proces zaspakajania potrzeb mieszkaniowych swoich mieszkańców.
3. 2. 1. Rada ds. Mieszkalnictwa przy Prezydencie Miasta Łodzi.
3. 2. 2. Biuro Pośrednictwa Zamiany Mieszkań w Łodzi

Bibliografia
Wykaz aktów prawnych

Wstęp
W życiu każdej polskiej rodziny najistotniejszą rzeczą konieczną dla jej rozwoju, pomijając zagadnienia związane z pracą zarobkową, jest niewątpliwie problematyka dotycząca spraw mieszkaniowych. Własne mieszkanie jest fundamentem pozwalającym rodzinie na normalne jej funkcjonowanie, dając jej bardzo potrzebne do życia poczucie stabilności.

Obowiązująca w Polsce ustawa zasadnicza obowiązek stworzenia warunków do rozwoju gospodarki mieszkaniowej, a co za tym idzie do zapewnienia powstawania lokali mieszkalnych złożyła na barki polskich gmin.
Praca ta będzie próbą ukazania mechanizmów występujących w tej dziedzinie gospodarki miasta, postaram się również przedstawić jak ze swojego konstytucyjnego obowiązku wywiązuje się Gmina Łódź. Przedstawione zostaną tutaj wszystkie czynniki jakie mają wpływ na gospodarowanie już istniejącym zasobem lokalowym, także te, które wpływają na powstawanie nowych zasobów mieszkaniowych w Łodzi, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które są lokalną inicjatywą Gminy, nie spotykaną w innych polskich miastach.

Pierwszy rozdział niniejszej pracy poświęcony został przedstawieniu zagadnień ogólnych związanych z samorządem terytorialnym, jego zadaniami oraz podstawami prawnymi jego funkcjonowania w kontekście problematyki lokalowej. W rozdziale drugim opisane zostały procesy wpływające na tworzenie w Gminie Łódź warunków sprzyjających rozwojowi budownictwa mieszkaniowego w ramach Gminnego zasobu lokalowego, wskazano również źródła jego finansowania. Trzeci rozdział pracy opisuje natomiast takie działania Miasta, które wspomagają proces zaspakajania potrzeb mieszkaniowych swoich mieszkańców<< powrót


 Web Design by PolishSEO.com