Marketing i logistyka
Tytuł
Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa
Podtytuł-
Autorzastrzeźony
Liczba stron113
Nazwa Szkoły WyźszejUniwersytet Warszawski
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2010
Cena
199 zł
Nr zamówienia
ekn-1190-ml
Język pracy polski
Zawartość pracy

 
SPIS TREŚCI

Wstęp.........5

Rozdział I.
Wpływ zasobów niematerialnych na wartość przedsiębiorstwa
1.1. Maksymalizacja wartości jako cel działania przedsiębiorstwa .........8
1.2. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa ......... 12
1.3. Zasoby jako źródło wartości przedsiębiorstwa ......... 14
1.3.1. Teoria zasobowa przedsiębiorstwa .........15
1.3.2. Zasoby niematerialne i wartość firmy ......... 17
1.3.3. Pozabilansowy charakter zasobów niematerialnych ......... 23
1.3.4. Znaczenie pozabilansowych zasobów niematerialnych dla budowania wartości przedsiębiorstwa......... 26

Rozdział II.
Marka jako pozabilansowy zasób niematerialny budujący wartość przedsiębiorstwa
2.1. Powstanie i definicja marki ......... 31
2.2. Pozabilansowy charakter marki ......... 33
2.3. Silna marka jako źródło wartości przedsiębiorstwa......... 36
2.3.1. Wzrost znaczenia marki w budowaniu wartości przedsiębiorstwa ......... 36
2.3.2. Funkcje marki......... 39
2.3.3. Siła marki......... 41
2.3.4. Silna marka a budowanie wartości przedsiębiorstwa ......... 44

Rozdział III.
Wartość marki i metody jej wyceny
3.1. Potrzeba wyceny marki......... 51
3.2. Kapitał marki a jej wartość ......... 53
3.3. Czynniki wpływające na wartość marki......... 56
3.4. Wycena marki......... 57
3.4.1. Problemy związane z procesem wyceny marki ......... 58
3.4.2. Finansowe metody wyceny marki ......... 59
3.5. Wycena polskich marek zmodyfikowaną metodą Financial World ......... 66
3.5.1. Zmodyfikowana metoda mnożnikowa Financial World ......... 66
3.5.2. Wycena polskich marek .........69
3.5.3. Analiza otrzymanych wyników ......... 73

Rozdział IV.
Wpływ wartości marki na wartość przedsiębiorstwa – badanie empiryczne
4.1. Dotychczasowe badania na temat wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa....80
4.2. Metodologia badania i hipotezy badawcze ......... 83
4.3. Baza danych 86
4.4. Wartość marki a wartość przedsiębiorstwa – interpretacja wyników......... 89

Zakończenie......... 95
Bibliografia .........99
Zestawienie spisów .........106
Załączniki .........111

Wstęp

Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział przedstawia podstawy teoretyczne pracy. Zaprezentowano tutaj rozważania na temat celu działalności przedsiębiorstwa i zarządzania jego wartością, prezentując wpływ jaki na tę wartość mają zasoby niematerialne. Rozdział drugi analizuje funkcje i znaczenie silnej marki koncentrując się na jej roli w budowaniu wartości przedsiębiorstwa. W rozdziale trzecim omówiono elementy kapitału marki oraz przedstawiono szczegółowo wybrane finansowe metody wyceny marek. W celu weryfikacji działania jednej z metod wyceny – zmodyfikowanej metody mnożnikowej Financial World – zawarto tu, dokonaną przy jej wykorzystaniu, wycenę trzech polskich marek – Orlen, Telekomunikacja Polska i Jutrzenka. Rozdział czwarty zawiera badanie empiryczne dotyczące wpływu wartości marki na wartość rynkową wybranych polskich przedsiębiorstw w latach 2006-2008. Jest to próba empirycznej weryfikacji hipotezy o pozytywnym wpływie marki na wartość rynkową firmy. W zakończeniu sformułowano wnioski będące odpowiedzią na postawione pytania badawcze.
Praca została napisana na podstawie bogatej literatury traktującej o marce jako źródle wartości współczesnych przedsiębiorstw oraz metodach wyceny aktywów niematerialnych. Literatura obejmuje głównie pozycje z zakresu marketingu, teorii i finansów przedsiębiorstwa, zarządzania, jak i rachunkowości. Wykorzystano tutaj publikacje dotyczące przede wszystkim zarządzania wartością przedsiębiorstwa, współczesnych źródeł wartości, marki i jej znaczenia w obecnym środowisku biznesowym oraz wyceny marki. Wycena polskich marek oraz badanie empiryczne oparto głównie na danych pozyskanych ze stron internetowych spółek oraz serwisów dla inwestorów. Szczegółowy opis wykorzystanej literatury zawiera bibliografia.<< powrót


 Web Design by PolishSEO.com