Finanse i controlling
Tytuł
Ocena kondycji finansowej banku na przykładzie Banku Spółdzielczego w XXX
Podtytuł-
Autorzastrzeźony
Liczba stron69
Nazwa Szkoły WyźszejUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2010
Cena
199 zł
Nr zamówienia
ekn-1008-fc
Język pracy polski
Zawartość pracy

 
1. Charakterystyka sektora banków spółdzielczych 1
1.1 Powstanie i rozwój spółdzielczości bankowej w Polsce 1
1.2 Specyfika funkcjonowania banku spółdzielczego na tle innych banków 5
1.3 Sprawozdawczość bankowa 10
1.4 Kondycja finansowa sektora banków spółdzielczych w Polsce 16
2. Metody oceny kondycji finansowej banków 19
2.1 Rola i znaczenie analizy finansowej banku 19
2.2 Metody analizy finansowej banku 20
2.2.1 Wstępna ocena sprawozdań finansowych 20
2.2.2 Analiza wskaźnikowa 23
2.2.2.1 Ocena płynności 23
2.2.2.2 Ocena wypłacalności banków 28
2.2.2.3 Wskaźniki jakości pozycji bilansowych banku 29
2.2.2.4 Analiza efektywności działalności banku 32
3. Charakterystyka oraz analiza sytuacji finansowej Banku Spółdzielczego w XX 39
3.1 Historia powstania Banku Spółdzielczego w XX 39
3.2 Sprawozdania finansowe Banku Spółdzielczego w XX 40
3.3 Analiza wstępna bilansu Banku Spółdzielczego w XX 45
3.4 Analiza wskaźnikowa Banku Spółdzielczego w XX 49
Podsumowanie 61
Bibliografia 63
Spis rysunków 66
Spis tabel 66
Spis wykresów 67<< powrót


 Web Design by PolishSEO.com