Turystyka
Tytuł
Analiza funkcji rozwojowych miasta Inowrocławia (funkcja uzdrowiskowa i funkcja przemysłowa)
Podtytuł-
Autorzastrzeźony
Liczba stron52
Nazwa Szkoły WyźszejWyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2007
Cena
199 zł
Nr zamówienia
ekn-1006-tur
Język pracy polski
Zawartość pracy

 
SPIS TREŚCI

Wstęp

ROZDZIAŁ I Charakterystyka rozwoju Inowrocławia do roku 1939

1.1 Historyczne uwarunkowania powstania i rozwoju miasta
1.2 Miasto na soli – odkrycie pokładów soli kamiennej i jego wpływ na rozwój miasta
1.3 Przemiany społeczno – gospodarcze w okresie międzywojennym (1919-1939)
1.3.1 Terytorium miasta i stosunki ludnościowe
1.3.2 Stosunki gospodarcze – przemysł
1.3.3. Inowrocław Zdrój – Solanki

ROZDZIAŁ II Dysfunkcje rozwojowe po roku 1945

2.1 Rozwój przestrzenny miasta
2.2 Rozwój przemysłu
2.3 Uzdrowisko
2.4 Inowrocław w XXI wieku
2.4.1 Funkcja przemysłowa
2.4.2 Funkcja uzdrowiskowa
2.4.3 Profil demograficzny i gospodarczy miasta

ROZDZIAŁ III Strategia rozwoju miasta a funkcja turystyczna

3.1 Wizja rozwoju miasta
3.2 Strategiczne cele rozwoju miasta
3.3 Analiza potencjału miasta
3.4 Inwestycje w Inowrocławiu
3.5 Najważniejsze walory turystyczne miasta
3.6 Promocja walorów turystycznych miasta Inowrocławia

Zakończenie

Literatura
Spis tabel i rysunków


WSTĘP

Tworzenie i uruchamianie nowych pomysłów i przedsięwzięć przemysłowych, gospodarczych jak i turystycznych, uzdrowiskowych, rozwija jak i wzbogaca dany obszar, dane miasto. Budowa nowych obiektów przemysłowych, turystycznych – uzdrowiskowych pozwala na poszerzenie i szybki rozwój danego terytorium i przedstawienie go z jak najlepszej strony.
Celem pracy jest przedstawienie funkcji rozwojowych miasta Inowrocławia: uzdrowiskowej i gospodarczej, a także ich porównanie jak i wyciągnięcie odpowiednich wniosków. Spróbuję również odpowiedzieć na pytanie:, która z funkcji rozwojowych miasta Inowrocławia może się poszerzyć, rozwinąć, która będzie odgrywała większą rolę w tym mieście: uzdrowiskowa czy przemysłowa?
Założony cel zostanie zrealizowany za pomocą analizy opisowej czynników warunkujących kształtowanie się funkcji rozwojowych miasta Inowrocławia.
Przyjęto teoretyczny charakter pracy. Praca została wykonana w oparciu o badania literaturowe przedmiotu, gdzie zaobserwowane prawidłowości, w toku analizy przyczynowo – skutkowej umożliwiły drogą dedukcji na wyciągnięcie wniosków, pozwalających na weryfikację hipotez badawczych.
W rozdziale pierwszym ujęte zostały historyczne uwarunkowania rozwoju miasta Inowrocławia do roku 1919. Rozdział drugi ukazuje proces kształtowania się współczesnych funkcji rozwojowych miasta, z uwzględnieniem dysfunkcji wynikającej z kolizji rozwoju przemysłowej i uzdrowiskowej części miasta.
W ostatnim rozdziale pracy podejmuję próbę przedstawienia wizji rozwoju, strategicznych celów rozwoju, a także analizy potencjału miasta Inowrocławia. Podsumowałem też najważniejsze zagadnienia i uzyskałem odpowiedź na postawione pytanie:, w jaki sposób miasto Inowrocław planuje zrównoważony rozwój z uwzględnieniem funkcji gospodarczej i uzdrowiskowej.<< powrót


 Web Design by PolishSEO.com