Marketing i logistyka
Tytuł
Reklama jako element marketingu w sektorze usług linii lotniczych
Podtytuł-
Autorzastrzeźony
Liczba stron67
Nazwa Szkoły Wyźszej-
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2007
Cena
199 zł
Nr zamówienia
ekn-813-ml
Język pracy polski
Zawartość pracy

 
SPIS TREŚCI
WSTĘP
ROZDZIAŁ I. KONSUMENT – JAKO PODMIOT RYNKU
1. Konsument jego potrzeby i preferencje
2. Zachowanie konsumentów, pojęcia
3. Metody i techniki badań i/a zachowania konsumentów
ROZDZIAŁ II. REKLAMA JAKO CZYNNIK KSZTAŁTUJĄCY ZACHOWANIA KONSUMENTÓW
1. Pojęcie, cele i funkcje reklamy
2. Rodzaje reklamy
3. Psychologiczne oddziaływanie reklamy

ROZDZIAŁ III. WPŁYW REKLAMY NA ZACHOWANIA KLIENTÓW LINII LOTNICZYCH I PRÓBA OCENY SKUTECZNOŚCI REKLAMY LINII LOTNICZYCH
1. Przebieg badań
2. Metody i techniki badań marketingowych
3.Cele badań
4. Charakterystyka społeczno-ekonomiczna respondentów
5. Wyniki badań

ZAKOŃCZENIE
ANEKS
SPIS TABLIC
SPIS RYSUNKÓW
BIBLIOGRAFIA

WSTĘP

Najbardziej praktyczną i sprawdzoną teorią działania podmiotów gospodarczych i osiągania sukcesów na rynku stał się marketing. Bez jego znajomości trudno być obecnie aktywnym i skutecznie działającym uczestnikiem życia społeczno gospodarczego. Marketing to uogólnione doświadczenie setek tysięcy przedsiębiorstw, które dzięki niemu uzyskiwały i uzyskają przewagę konkurencyjną na rynkach krajowych w międzynarodowej rywalizacji gospodarczej. Podstawową nowoczesnej koncepcji i działalności marketingowej przedsiębiorstwa jest satysfakcja klienta. Oznacza to przyjęcie przez firmę założenia, iż warunkami jej egzystencji rynkowej i rozwoju są nie tylko własne cele i ograniczenia, ale także, a może przede wszystkim, dostrzeżenie potrzeb klientów, określenie i zaspokajanie tych potrzeb w sposób bardziej efektywny niż czyni to konkurencja. Przed każdą firmą pragnącą dotrzeć ze swoimi produktami i usługami do klienta stoi zadanie zorganizowania adekwatnego do potrzeb systemu promocji.
Celem pracy jest próba przedstawienia działalności reklamowej stosowanej przez różnorodne linie lotnicze na naszym rynku. Istotą takiej działalności jest fakt, wykonywania przez firmę wyznaczonych celów oraz to, aby klient był zadowolony z usług firmy.
Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy rozdział przedstawia ogólne pojęcia dotyczące konsumenta, podziały wśród konsumentów, ich potrzeby i preferencje oraz zachowania. Rozdział drugi prezentuje zagadnienia związane z istotą reklamy, przedstawiając pojęcie reklamy, jej cele oraz funkcje wraz z psychologiczną stroną oddziaływania reklamy na klientów. Trzeci rozdział pracy poświęcony jest poświęcony jest wpływowi reklamy na zachowania klientów linii lotniczych oraz próba oceny skuteczności przedmiotowych reklam.<< powrót


 Web Design by PolishSEO.com