SOCJOLOGIA
Tytuł
Wpływ metod aktywizacyjnych na egzystencję mieszkańca Domu Pomocy Społecznej
Podtytuł-
Autorzastrzeźony
Liczba stron84
Nazwa Szkoły WyźszejPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa W Lesznie
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2008
Cena
199 zł
Nr zamówienia
soc-36
Język pracy polski
Zawartość pracy

 
Spis treści

WSTĘP

Rozdział I
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ JAKO PROBLEM SPOŁECZNY

1.1. Pojęcie niepełnosprawności
1.2. Przyczyny niepełnosprawności, rehabilitacja.
1.3. Pojecie i strategie aktywizacji. Cele, formy i metody oddziaływania na mieszkańca DPS.
1.3.1 Pojęcie aktywizacji
1.3.2. Strategia aktywizacji mieszkańca.
1.3.3. Cele aktywizacji i usamodzielniania mieszkańca DPS.
1.3.4. Formy aktywizacji mieszkańca

Rozdział II
ROLA I FUNKCJE OPIEKUNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, PRACOWNIK PIERWSZEGO KONTAKTU. TWORZENIE PLANU OPIEKI INDYWIDUALNEJ

2.1. Opiekun, pracownik pierwszego kontaktu.
2.2. Plan opieki indywidualnej

Rozdział III
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ JAKO FORMA OPIEKI INSTYTUCJONALNEJ

3.1. Historia działalności Domu Pomocy Społecznej.
3.2. Struktura organizacyjna DPS Wroniniec.

Rozdział IV
METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH


4.1. Definicja metodologii
4.2. Cele badań
4.3. Problemy i hipotezy badawcze
4.4. Zmienne i wskaźniki
4.5. Metody i narzędzia badawcze
4.6. Charakterystyka terenu badań

Rozdział V
ORGANIZACJA I WYKORZYSTANIE METOD AKTYWIZACYJNYCH WPŁYWAJĄCYCH NA EGZYSTENCJĘ MIESZKAŃCA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ


5.1 Metody i formy aktywizacji stosowane wobec mieszkańców DPS
5.2. Wpływ stosowanych metod aktywizacji wobec mieszkańców DPS
5.3. Przyczyny, kryteria stosowania określonych form i metod aktywizacji w DPS

WNIOSKI
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
ZAŁĄCZNIK 1 - INDYWIDUALNY PLAN WSPARCIA MIESZKAŃCA WE WRONIŃCU
ZAŁĄCZNIK 2 - INDYWIDUALNY PROGRAM REHABILITACYJNO – TERAPEUTYCZNY MIESZKAŃCA DPS
ZAŁĄCZNIK 3 - PLAN AKTYWIZACJI MIESZKAŃCA<< powrót


 Web Design by PolishSEO.com