Zarządzanie - strategie, systemy, plany
Tytuł
Analiza wdrożenie i zarządzanie technicznymi środkami ochrony przedsiębiorstwa na przykładzie firmy "Górnitech S.A."
Podtytuł-
Autorzastrzeźony
Liczba stron134
Nazwa Szkoły WyźszejWyższa Szkoła Mezedżerska
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2009
Cena
199 zł
Nr zamówienia
ekn-455-z
Język pracy polski
Zawartość pracy

 
Spis treści :

Wstęp

I. Charakterystyka przedsiębiorstwa Górnitech

1.1. Rysy historyczne
1.2. Forma organizacyjno – prawna
1.3. Charakterystyka działalności spółki

1.3.1 Działalność produkcyjna
1.3.2 Misja i strategia firmy

II Podstawy ochrony osób i mienia

2.1. Pojęcia podstawowe
2.2. Obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie fizycznej
lub technicznej
2.3. Systemy kierowania instytucją – instytucja jako system zorganizowany
2.4. Zasady i style kierowania w przedsiębiorstwach
2.5. Zasady przygotowania i realizowania ochrony osób i mienia
2.6. Formy realizowania ochrony osób i mienia
2.7. Ochrona zakładu przemysłowego – jej cel i rodzaje zagrożeń
2.8. Techniczne środki zabezpieczenia mienia – wymogi prawne oraz
obowiązujące normy z zakresie stosowania urządzeń zabezpieczających

2.8.1. Ustawa o ochronie osób i mienia
2.8.2. Systemy zabezpieczeń technicznych
2.8.3. Podziały i różnice funkcjonalne urządzeń alarmowych

III Technologie umożliwiające kompleksowe zabezpieczenie przedsiębiorstwa
„Górnitech S.A.”

3.1. Kamery

3.1.1.1. Kolor w kamerach
3.1.1.2. Jakość obrazu
3.1.1.3. Parametry sygnału
3.1.1.4. Odporność na zniszczenie
3.1.1.5. Stosowane standardy
3.1.1.6. Zasada działania kamery
3.1.1.7. Kamery cyfrowe
3.1.1.8. Zasilanie kamer
3.1.1.9. Elementy regulacyjne. Automatyka i sterowanie przysłoną
3.1.1.10. Kamery bezprzewodowe
3.1.1.11. Synchronizacja odchylania. Uziemienia kamer
3.1.1.12. Normy szczelności IPxy

3.1.2. Obiektywy

3.1.2.1. Podział obiektywów
3.1.2.2. Typy mocowań obiektywów
3.1.2.3. Wielkość obiektywu a wielkość przetwornika
3.1.2.4. Ogniskowa – jej dobór
3.1.2.5. Obiektywy – ich dobór
3.1.2.6. Głębia ostrości
3.1.2.7. Przysłony ich wybór i typy
3.1.2.8. Filtry

3.1.3. Monitory

3.1.3.1. Stosowane złącza
3.1.3.2. Podział monitorów

3.1.4. Zmieniacze, quady, multipleksery, przerzutniki obrazu

3.1.4.1. Zmieniacze
3.1.4.2. Quady
3.1.4.3. Multipleksery
3.1.4.4. Cyfrowa detekcja. Wejścia i wyjścia alarmowe

3.1.5. Systemy rejestracji obrazu

3.1.5.1. Magnetowidy poklatkowe
3.1.5.2. Wejścia magnetowidów poklatkowych

3.1.6. Obserwacja nocą

3.1.7. Obrotnice – głowice obrotowe

3.1.8. Cyfrowe systemy CCTV
.
3.1.8.1. Rejestracja cyfrowa

3.2. System Kontroli Dostępu i Organizacji Pracy

3.2.1. Opis systemu kontroli dostępu „Cotag”
3.2.2. Architektura systemu
3.2.3. Kontrolery

3.2.3.1. Kontroler 4101
3.2.3.2. Kontroler 4010

3.2.4. Oprogramowanie GRANTA for WINDOWS
3.2.5. Alarmy graficzne
3.2.6. Guard Tour
3.2.7. Manager Gości3.3. System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)

3.3.1. Podstawowe składniki systemu
3.2.2. Najpopularniejsze rodzaje czujek

3.4. Systemy przeciwpożarowe

3.4.1. Komponenty systemów przeciwpożarowych
3.4.2. System wczesnego wykrywania płomienia VESDA

3.4.2.1. Idea systemu VESDA
3.4.2.2. Zasada działania systemu ssącego
3.4.2.3. Opis systemu
3.4.2.4. Oprogramowanie systemu VESDA

IV Badania ankietowe

4.1. Cel badania
4.2. Charakterystyka ankiety
4.3. Wyniki badania
4.4. Podsumowanie ankiety
4.5. Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Spis wykresów

Załącznik 1 : Anonimowa ankieta

Załącznik 2 : Oświadczenie plagiatu

Załącznik 3 : Udostępnienie pracy do bibliotekiWstęp

W czasach szybkiego rozwoju elektroniki i powszechnego zastosowania jej w życiu społecznym i gospodarczym rozwinęła się nowa dziedzina zastosowań elektroniki wyspecjalizowana do ochrony mienia, zdrowia i życia ludzkiego przy pomocy elektronicznych systemów alarmowych. Systemy te obecnie stają się standardowym wyposażeniem w sklepach, firmach, a także staja się coraz bardziej powszechne w prywatnych posiadłościach i mieszkaniach. Dzieje się tak z chęci zapewnienia bezpieczeństwa danego podmiotu. W sensie praktycznym ma się tu na myśli tę dziedzinę aktywności tego podmiotu, która zmierza do zapewnienia możliwości przetrwania i swobody realizacji własnych interesów w konkretnych warunkach oraz przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju zagrożeniom dla podmiotu i jego interesów. Kolejnym powodem jest większa niezawodność środków zapewniających ochronę oraz możliwości reprezentowane przez urządzenia zapewniające ochronę dóbr i osób. Oprócz wymienionych czynników jest jeszcze jeden, dosyć ważny, a mianowicie coraz to niższa cena systemów ochrony, począwszy od systemów sygnalizacji włamania i napadu, poprzez systemy telewizji dozorowej, systemy przeciwpożarowe, na systemach kontroli dostępu kończąc. Coraz niższa cena implikuje coraz większe zainteresowanie, a to z kolei powoduje ciągłe powiększanie się rynku związanego z zabezpieczeniami, a to większe szanse dla zaistnienia na rynku pracy.

Celem pracy jest przedstawienie powszechnie używanych systemów ochrony przedsiębiorstw i analiza konieczności ich instalacji. Całość pracy ma również za zadanie przedstawienie specyfikacji urządzeń jak również zasady działania z każdego z systemów tj. telewizji przemysłowej CCTV, systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, kontroli dostępu KD i systemu przeciwpożarowego SSP. Celem części badawczej tj. ankiety będzie przedstawienie świadomości społeczeństwa dotyczącego systemów „alarmowych” i zagrożeń codziennego życia takich jak kradzieże, rozboje… Do części badawczej będzie również należało przeprowadzenie analizy dotyczącej konieczności stosowania w przedsiębiorstwach, małych firmach, jak również z zaciszu domowym nowoczesnych i niejednokrotnie bardzo zaawansowanych technicznie systemów podnoszących bezpieczeństwo osób i mienia.

Całość pracy podzielona jest na cztery części.

Część pierwsza przedstawia interesujące nas przedsiębiorstwo, firmę dla której to należy przedstawić kompleksowe systemy zabezpieczeń przed włamaniami, pożarami jak również pokazać możliwości nowoczesnych systemów telewizji przemysłowej i kontroli dostępu. W części tej zostanie przedstawiona również szczegółowa charakterystyka firmy, jej rysy historyczne, formę organizacyjno-prawną, działalność produkcyjną, misję i strategię zarządzania. Dokładne przedstawienie ułatwi ustalić czym zajmuje się dane przedsiębiorstwo, jakie mogą ujawnić się realne zagrożenia bezpieczeństwa i czy jest możliwe kompleksowe zabezpieczenie w sposób nie utrudniający życia pracującym tam osobom.

Druga część to przedstawienie aspektów prawnych dotyczących systemów zabezpieczeń. W części tej zawarte są podstawowe pojęcia z zakresu ochrony osób i mienia, opis obszarów obowiązkowej ochrony, monitorowania jak również klasyfikacja powszechnych systemów alarmowych. Przedstawię również systemy kierowania instytucją, zasady i style kierowania w przedsiębiorstwach, zasady przygotowania i realizacji ochrony osób i mienia. Przedstawiona została również celowość zastosowania ochrony zakładów od strony jej przydatności i rodzajów zagrożeń.

Trzecia część to przedstawienie nowoczesnych technologii wykorzystywanych współcześnie do zabezpieczania firm, posiadłości, mieszkań prywatnych itp. obiektów. Przedstawione zostały cztery z najpowszechniej instalowanych systemów znanych i sprawdzonych firm tj. systemy telewizji przemysłowej CCTV, system kontroli dostępu pomieszczeń, system sygnalizacji włamania i napadu SSWiN jak również systemy przeciwpożarowe SSP. W części tej znalazły się zarówno szczegółowo opisane komponenty składowe każdego z w/w systemów jak również możliwości ich podłączenia i zarządzania przez odpowiednie do ich możliwości oprogramowanie.

Czwarta część pracy to badania ankietowe na grupie 100 przypadkowych osób.
Ankieta ta ma na celu przedstawienie zagrożeń jak również świadomości o obecnie stosowanych zabezpieczeniach przez w/w osoby w danym rejonie, miejscowości. Czwarta część to także podsumowanie, jak również zakończenie całości pracy oraz wyciągnięcie odpowiednich wniosków, co do technik zabezpieczających osoby i mienie.<< powrót


 Web Design by PolishSEO.com