Zarz±dzanie zasobami ludzkimi
Tytuł
Proces rekrutacji i selekcji
Podtytuł-
Autorzastrzeźony
Liczba stron87
Nazwa Szkoły WyźszejWYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA W ŁODZI
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2007
Cena
199 zł
Nr zamówienia
ekn-447-zzl
Język pracy polski
Zawartość pracy

 
Spis tre¶ci


Wstęp 3

Rozdział I. Diagnoza potrzeb personalnych 5
1.1 Przygotowanie procesu rekrutacji 5
1.2 Planowanie zatrudnienia 9
1.3 Opis stanowiska 12
1.4 Profil osobowy 15

Rozdział II. Alternatywne formy zatrudnienia 18
2.1 Ogólna klasyfikacja form zatrudnienia 18
2.2 Elastyczne formy zatrudnienia 19
2.3 Inne formy zatrudnienia 21

Rozdział III. Wybór strategii rekrutacyjnych 27
3.1 ¬ródła pozyskania kandydatów 27
3.2 Nabór wewnętrzny 28
3.3 Nabór zewnętrzny 30
3.4 Ogłoszenia prasowe 33
3.5 Targi pracy 34
3.5 Rekrutacja w szkołach 36
3.6 Banki danych 37
3.7 Internet 38
3.8 Zewnętrzne firmy rekrutacyjne 42

Rozdział IV. Selekcja 45
4.1 Metody selekcji 46
4.2 Selekcja na podstawie aplikacji 48
4.3 Selekcja na podstawie referencji 59
4.4 Selekcja na podstawie wywiadu 60
4.5 Selekcja na podstawie testów, próbek pracy i symulacji 64
4.7 Selekcja na podstawie assessment center 71

Rozdział V. Wybór kandydata 74
5.1 Ocena kandydata 74
5.2 Podjęcie decyzji 78
Podsumowanie 81
Bibliografia 83
Spis rysunków 85
Spis tabel 85<< powrót


 Web Design by PolishSEO.com