ROLNICTWO
Tytuł
Wpływ wybranych parametrów pracy aparatu udojowego na intensywność wydajania
Podtytuł*
Autorzastrzeźony
Liczba stron67
Nazwa Szkoły WyźszejAkademia Rolnicza w Poznaniu
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2001
Cena
199 zł
Nr zamówienia
rol-3
Język pracy polski
Zawartość pracy

 
Spis treści:

WSTĘP. ..............................................................................................................4

1. PRZEGLĄD LITERATURY. ........................................................................5
1.1. Historia doju mechanicznego. .............................................................5
1.2. Najważniejsze problemy doju mechanicznego. ..................................6
1.3. Parametry pracy aparatu udojowego i ich wpływ na dój mechaniczny
w świetle literatury.
...........................................................................10

2. CEL PRACY. ...............................................................................................14
3. BADANIA. ...................................................................................................15
3.1. Metodyka badań. ...............................................................................15
3.2. Wyniki badań. ...................................................................................21
4. WNIOSKI. ....................................................................................................65
5. LITERATURA. ............................................................................................66

WSTĘP.
Jedną z ważniejszych gałęzi rolnictwa jest produkcja zwierzęca. W obecnych czasach szczególną uwagę poświęca się mechanizacji i automatyzacji tej dziedziny ze względów ekonomicznych i organizacyjnych jak również po to aby ułatwić pracę osobom tam zatrudnionym.
Na szczególną uwagę w produkcji zwierzęcej zasługuje proces pozyskiwania mleka. Czynności związane z dojeniem krów należą do najbardziej pracochłonnych zajęć w codziennej obsłudze zwierząt. W procesie mechanizacji doju uzyskano znaczny postęp techniczny. Przez doskonalenie urządzeń oraz wprowadzenie kompleksowej mechanizacji i automatyzacji osiągnięto znaczne zwiększenie wydajności pracy. W nowoczesnych dojarniach uzyskano wydajność przekraczającą nawet 100 krów na godzinę. Dla porównania wykwalifikowany pracownik dojący ręcznie przez ten czas może obsłużyć od 6 do 9 krów.
Postępująca technika w procesie dojenia krów ma również za zadanie ułatwić i przyspieszyć oddawanie mleka przez krowę jednocześnie zapewniając jego wysoką jakość końcową jak i zdrowotność zwierzęcia. Dój mechaniczny jest stosowany powszechnie, należy jednak pamiętać, że wszystkie elementy i podzespoły dojarki powinny być sprawne i utrzymywane w dobrym stanie technicznym i higienicznym, a parametry pracy zgodne z normami w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu doju w trosce o zdrowie zwierząt i jakość pozyskiwanego mleka.<< powrót


 Web Design by PolishSEO.com