Marketing i logistyka
Tytuł
Rola przedstawiciela handlowego w kanale dystrybucji
Podtytuł-
Autorzastrzeźony
Liczba stron51
Nazwa Szkoły WyźszejWyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2003
Cena
199 zł
Nr zamówienia
ekn-593-ml
Język pracy polski
Zawartość pracy

 
Spis Treści

Wstęp
Rozdział I Dystrybucja
1.2. Funkcje dystrybucj
1. 3. Kanały dystrybucj
1.4. Kanał bezpośredni
1.5. Kanał pośredni
1.6. Przyczyny korzystania z pośrednich ogniw sprzedaży
Rozdział II Organizacja dystrybucji na przykładzie wybranych firm
2.2. Miejsce przedstawiciela handlowego w kanale dystrybucj
2.3. Marketingowe zasady sprzedaży
2.4. Cechy i umiejętności przedstawiciela handlowego
2.5. Sprzedaż osobista - 8 kroków wizyty handlowej
Rozdział III Merchandising - ogólne zasady
3.1. Elementy składowe merchandisingu
3.2. Adaptacja stref sprzedażowych
3.3. Umieszczenie produktów na półkach sklepowych
Zakończenie
Bibliografia

Wstęp
Niewiele osób dokonując codziennych zakupów, zastanawia się nad tym jaką drogę musi pokonać nasz ulubiony napój, batonik zanim trafi z rozlewni, czy fabryki w nasze ręce. Proces ten czasami bywa długotrwały i sposób rozprowadzania towaru jest starannie zaplanowany. Producent musi brać pod uwagę nie tylko opłacalność kanału dystrybucji, ale i pewność sprzedaży jego artykułu finalnemu odbiorcy. Konsument poruszający się pomiędzy półkami sklepowymi, nie zawsze jest zdecydowany na konkretną markę, np. czekolady. Utrudniający jest także fakt, że na rynku jest kilkunastu producentów tego produktu, a jeszcze chyba więcej gatunków i odmian.

Żeby wyrób został zauważony, oraz aby w ogóle znalazł się na półce, potrzebny jest przedstawiciel handlowy. W niniejszej pracy będzie mowa o kanałach dystrybucji, rodzajach najbardziej powszechnych, oraz o pełnionej w nich roli handlowca. Tekst został oparty w dużej części na doświadczeniach autora w pracy przedstawiciela dóbr szybko zbywalnych, zwanych w skrócie (FMCG). Celem pracy jest przedstawienie roli reprezentanta handlowego, w dystrybucji produktów spożywczych, który swoją pracą wspomaga i wykonuje działania marketingowo - promocyjne.

Rozdział pierwszy zawiera definicję dystrybucji, rodzaje kanałów stosowanych przez wytwórców towarów różnego rodzaju, oraz rozwiązania obecnie stosowane. Natomiast w rozdziale drugim mieszczą się przykładowe sposoby organizacji dystrybucji czołowych firm, producentów branży FMCG. W podrozdziałach jest mowa o znaczącym udziale handlowca w całym procesie dystrybucji, jako ostatniego ogniwa pomiędzy hurtownikiem a detalistą.

Przedstawiciel handlowy swoją pracą powoduje, aby jego produkt nie tylko znalazł się w sklepie, ale również został zauważony przez konsumenta. Zawarte są tutaj oczywiście techniki sprzedaży osobistej, oraz zadania przedstawiciela handlowego w codziennej pracy. W rozdziale trzecim zawarta jest cała istota merchandisingu, czyli jego rola i znaczenie, oraz sposoby ekspozycji produktów w takich miejscach, aby zostały zauważone przez konsumenta<< powrót


 Web Design by PolishSEO.com